Skoči do osrednje vsebine

Vključevanje varstva kulturne dediščine v letne programe dela obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda

Varstvo kulturne dediščine se v letne programe dela obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda vključuje:

  • z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in varstvenih območij dediščine
  • s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline.

Podatki o pravnih režimih dediščine so dostopni v sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD.

Ministrstvo je za pripravo letnih programov dela obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda pripravilo Splošne kulturnovarstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine. Namen usmeritev varstva kulturne dediščine je, da se na osnovi strokovnih podatkov, evidenc, varstvenih režimov in dodatnih opredelitev glede varstva kulturna dediščina ustrezno obravnava in zagotovi primerne ukrepe za njeno varstvo.

Splošne kulturnovarstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine