Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve pravic potnikov

Ladijskim potnikom mora biti zagotovljena nediskriminatorna obravnava v zvezi s pogoji prevoza, invalidnostjo, pomoč invalaidnim osebam in osebam z in zmanjšano mobilnostjo, predpisane minimalne informacije  in pravice v primeru zamude ali odpovedi potovanja ter obravnava pritožb.

Potnik vloži prijavo v zvezi s kršitvami pri prevozniku ali upravljavcu terminala. Uprava za pomorstvo in Tržni inšpektorat delujeta kot organa za obravnavanje prijav, če prijave potnikov niso bile rešene pri prevozniku ali upravljavcu terminala.

Uprava za pomorstvo obravnava pritožbe glede kršitev dostopnosti in pogojev dostopa, določitvijo in objavo standardov kakovosti za pomoč invalidnim osebam in osebam z zmanjšano mobilnostjo. ter pritožbe glede usposabljanja osebja.