Skoči do osrednje vsebine

Portal Moja eDediščina

Informacijska storitev Moja eDediščina je bila razvita v okviru projekta »Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine«.

Moja eDediščina (https://ised.gov.si) državljanom omogoča lažje in boljše  vključevanje v sistem varstva kulturne dediščine, tudi pri opredeljevanju pravnih režimov varstva. Na portalu Moja eDediščina bodo državljani lahko:

  • oddajali pobude za vpis v register nepremične in nesnovne kulturne dediščine, za razglasitev kulturnih spomenikov ter določitev varstvenih območij dediščine,
  • oddajali vloge za izdajo kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin,
  • sodelovali v e-javnih obravnavah pri razglasitvi kulturnih spomenikov in določitvi varstvenih območij dediščine.

Aplikacijo Moja eDediščina lahko uporabljajo posamezniki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Navodila za uporabnike

Obrazci

Povezane storitve

  • Projekt eDediščina

    Zaključen

    S projektom »Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine« želi Ministrstvo za kulturo okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine ter prispevati k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

    Višina finančne podpore za operacijo znaša 2.000.000,00 EUR.