Skoči do osrednje vsebine

Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom

Ministrstvo za kulturo v skladu s smernicami zagotavlja odprtost podatkov o kulturni dediščini. 

Prevzem podatkov pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD) in registra kulturne dediščine (RKD) v aktivni obliki (Shapefile; shp format) ter dostop do spletnih storitev sta možna na posebnem spletnem mestu.

Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD)

V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVrd so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je sistem vzpostavilo v letu 2009 zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag. 

Podatki so interaktivno povezani s Priročnikom pravnih režimov varstva in veljavnimi akti o razglasitvah za kulturni spomenik.

Register kulturne dediščine (RKD)

Podatke sestavljata sloja Registra nepremične kulturne dediščine (RNPD) in Registra nesnovne kulturne dediščine (RNSD).

Register kulturne dediščine je uradna strokovna evidenca kulturne dediščine in poleg enot dediščine, ki jih varujemo v naravi, vključuje tudi dediščino, ki jo varujemo zgolj dokumentarno  (tj. enote dediščine, ki danes ne obstajajo več, vendar hranimo informacijo o njihovem obstoju zaradi zgodovinskega vpogleda).    

Poleg osnovnih podatkov RNPD je uporabnikom na voljo tudi izbor enot iz Registra nepremične kulturne dediščine. Izbor vsebuje enote nepremične kulturne dediščine, ki so bile izbrane z namenom proste objave na spletu. Izbor, izdelan leta 2012, je bil dopolnjen v sklopu priprav na izvedbo hackathona »Kulturna pustolovščina na dlani« v letu 2018. Izbor enot dediščine, ki so dostopne, urejene in turistično zanimive, je lahko v pomoč pri razvoju turističnih in izobraževalnih vsebin. Izbor odraža stanje registra septembra 2018.

Navodila za uporabo pregledovalnikov kulturne dediščine

Video predstavitev uporabe pregledovalnika eVRD

Video predstavitve uporabe interaktivne karte registra