Skoči do osrednje vsebine

Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom

Ministrstvo za kulturo v skladu s smernicami zagotavlja odprtost podatkov o kulturni dediščini in nudi spletne servise ter spletno mesto za prevzem podatkov.

Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD)

Prevzem podatkov eVRD v aktivni obliki (Shapefile; shp format) je možen na povezavi »Prenos EVRD«, ki je objavljena na

Podatki eVRD so na voljo tudi preko spletnih servisov.

Star državni koordinatni sistem D48 (EPSG 3912)

Nov državni koordinatni sistem D96 (EPSG 3794):

Metapodatkovni opis zbirke v skladu z direktivo INSPIRE:   http://prostor4.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/3873f3c0-03d9-4410-b730-4f72bd7c9bff

Register kulturne dediščine (RKD)

Podatke sestavljata sloja Registra nepremične kulturne dediščine (RNPD) in Registra nesnovne kulturne dediščine (RNSD).

Register kulturne dediščine je uradna strokovna evidenca kulturne dediščine in poleg enot dediščine, ki jih varujemo v naravi, vključuje tudi dediščino, ki jo varujemo zgolj dokumentarno  (tj. enote dediščine, ki danes ne obstajajo več, vendar hranimo informacijo o njihovem obstoju zaradi zgodovinskega vpogleda).

Dostop do podatkov RKD v starem državnem koordinatnem sistemu D48 (EPSG 3912)je na voljo preko spletnih servisov:

Poleg dostopa do podatkov preko spletnih servisov Ministrstvo za kulturo omogoča prevzem izbora enot iz Registra nepremične kulturne dediščine. Izbor vsebuje enote nepremične kulturne dediščine, ki so bile izbrane z namenom proste objave na spletu. Izbor, izdelan leta 2012, je bil dopolnjen v sklopu priprav na izvedbo hackathona »Kulturna pustolovščina na dlani« v letu 2018. Izbor enot dediščine, ki so dostopne, urejene in turistično zanimive, je lahko v pomoč pri razvoju turističnih in izobraževalnih vsebin. Izbor odraža stanje registra septembra 2018 in vsebuje le točkovni sloj.

Prevzem podatkov izbora RKD v shapefile (shp) formatu je možen na spletnem portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI): https://podatki.gov.si/dataset/izbor-iz-registra-nepremicne-kulturne-dediscine 

Navodila za uporabo pregledovalnikov kulturne dediščine