Skoči do osrednje vsebine

Izravnalni ukrep pri odstranitvi arheološke ostaline

V primeru, da ste arheološke ostaline na območju posega skupaj s kontekstom nenadzorovano odstranili in uničili ter arheološke raziskave niso več mogoče oziroma smiselne, vam lahko skladno s kulturnovarstvenimi pogoji oziroma mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije s kulturnovarstvenim soglasjem za odstranitev arheološke ostaline dovolimo odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa.  

Izravnalni ukrep obsega:
- plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene škode, ki nastane zaradi odstranitve arheološke ostaline ali spomenika, ali
- financiranje oziroma izvedbo ukrepov za ohranitev ali oživitev drugega spomenika primerljivega pomena.

Izravnalni ukrep mora biti po učinku sorazmeren pomenu arheološke ostaline ali spomenika, katerega odstranitev se dovoli.

Višino izravnalnega ukrepa Ministrstvo za kulturo določi v ugotovitvenem postopku, in sicer na podlagi obsega prizadetega arheološkega najdišča in primerjalnega vrednotenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno z Navodilom za določitev in izvedbo izravnalnega ukrepa pri odstranitvi arheoloških ostalin.

Vloga

Obrazec vloge je enak obrazcu vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki je dostopen na spletnem portalu eUprava, do katerega vodi povezava v desnem stolpcu.

V obrazcu pod točko 3. Vrsta raziskave označite: drugo (pojasnilo: izvedba izravnalnega ukrepa). Podatkov obrazca, ki se nanašajo na izvedbo oziroma izvajalca raziskave (točke od 11. do 16.), ne izpolnjujte.

Vloga

  • Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

    pod točko 3. Vrsta raziskave označite: drugo (pojasnilo: izvedba izravnalnega ukrepa). Podatkov obrazca, ki se nanašajo na izvedbo oziroma izvajalca raziskave (točke od 11. do 16.), ne izpolnjujete.
    Obrazci, prijavnice | Direktorat za kulturno dediščino