Skoči do osrednje vsebine

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje

Iz državnega proračuna krijemo stroške predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin na stavbnem zemljišču, ki je registrirano arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču ali se na stavbnem zemljišču gradijo neprofitna najemna stanovanja.

Stroške predhodne arheološke raziskave krijemo izključno za novogradnje. 

Predhodne arheološke raziskave opravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva.

Vloga

  • Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje

    Obrazci, prijavnice | Direktorat za kulturno dediščino