Skoči do osrednje vsebine

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje

Iz državnega proračuna krijemo stroške predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin na stavbnem zemljišču, ki je registrirano arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču ali se na stavbnem zemljišču gradijo neprofitna najemna stanovanja. Obseg in dinamika zagotavljanja sredstev za financiranje predhodnih arheoloških raziskav sta določena v okviru proračunskih možnosti.

Stroške predhodne arheološke raziskave krijemo izključno za novogradnje. Financiranje se nanaša na stroške arheoloških terenskih in poterenskih raziskovalnih postopkov, z izjemo stroškov arheološkega izkopavanja. 

Zahtevke začnemo praviloma sprejemati konec februarja tekočega leta skladno z objavljenimi datumi začetka sprejemanja in rokom oddaje (oziroma do porabe sredstev).

Predhodne arheološke raziskave opravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Center za preventivno arheologijo (CPA) v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva. Rok za izvedbo terenskih del predhodne arheološke raziskave je v vsakem tekočem letu 30. oktober.

Vloga

  • Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje

    Obrazci, prijavnice