Skoči do osrednje vsebine

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje

Iz državnega proračuna krijemo stroške predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin na stavbnem zemljišču, ki je registrirano arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču ali se na stavbnem zemljišču gradijo neprofitna najemna stanovanja. Obseg in dinamika zagotavljanja sredstev za financiranje predhodnih arheoloških raziskav sta določena v okviru proračunskih možnosti.

Stroške predhodne arheološke raziskave krijemo izključno za novogradnje.

Financiranje se nanaša na stroške arheoloških terenskih in poterenskih raziskovalnih postopkov, z izjemo stroškov arheološkega izkopavanja. 

Predhodne arheološke raziskave opravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Center za preventivno arheologijo (CPA, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, telefon: 08/20 50 720, e-pošta: tajnistvo.cpa@zvkds.si), in sicer v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva. Rok za izvedbo terenskih del predhodne arheološke raziskave je v vsakem tekočem letu 30. oktober.

Zahtevke začnemo praviloma sprejemati konec februarja tekočega leta skladno z objavljenimi datumi začetka sprejemanja in rokom oddaje (oziroma do porabe sredstev). Zahtevke oddane izven objavljenih datumom sprejema / oddaje ne bomo obravnavali.

Način izvedbe

Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje vloži investitor posega ali njegov pooblaščenec.

Zahtevek za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje je dostopen na javnem portalu spletne aplikacije ISeD Moja eDediščina (https://ised.gov.si).

Spletna aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo in obdelavo zahtevkov vlagateljev in nudi podporo postopku financiranja predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna.

Aplikacija ISeD omogoča elektronsko oddajo vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev arheološke ostaline z izvedbo izravnalnega ukrepa, zahtevka za financiranje predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje in prijavo na javni poziv JP- PAR (v tekočem letu).

Aplikacija ISeD omogoča spremljanje vaših vlog in upravljanje z njimi. Z uporabniškim računom SI-PASS in uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed slovenskih izdajateljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA ali AC NLB) lahko vloge podpisujete z elektronskim podpisom.

Če digitalnega potrdila nimate, lahko obrazec zahtevka ročno izpolnite ter ga z obveznimi prilogami po pošti posredujete Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (e-pošta: gp.mk@gov.si).