Skoči do osrednje vsebine

Dostop do Registra čebelnjakov in sporočanje števila čebeljih družin

Dostop do Registra čebelnjakov

Dostop za čebelarje

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

  • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih
  • pregledovanju javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin
  • pregledovanju dodeljenih zdravil
  • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

Dostop za Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Čebelarsko društvo (ČD)

Za uporabnike ČZS vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČZS.

Za uporabnike ČD vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČD. Če ČD še ni v seznamu upravičenih društev za pridobitev dostopa, SIRIS vlogo najprej v pregled posreduje ČZS.

Sporočanje števila čebeljih družin

Vsak čebelar je dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.

Število čebeljih družin vključuje tudi rezervne družine, ne glede na število satov in čebelje družine, ki so bile na dan popisa na paši ali prezimovanju. Če je bil čebelnjak na dan popisa prazen in se v tem čebelnjaku ne namerava več čebelariti, se sporoči za tak čebelnjak število čebeljih družin 0 (nič).  

V skladu s predpisom, ki ureja registracijo obratov na področju živil, se morajo čebelarji, ki oddajajo med in čebelje pridelke na trg, vpisati tudi v Register živilskih obratov (RŽO).

Podatke o številu čebeljih družin in podatke v RŽO lahko čebelar sporoča neposredno v Register čebelnjakov (potrebna avtorizacija) ali preko spletne aplikacije (avtorizacija ni potrebna).

Iskalnik