Skoči do osrednje vsebine

Dostop do Registra čebelnjakov in sporočanje števila čebeljih družin

Dostop do Registra čebelnjakov

Dostop za čebelarje

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

  • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih,
  • izdajo zaprosila za potrdilo za premik čebel,
  • pregledovanje javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin,
  • pregledovanje dodeljenih zdravil,
  • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

Za dostop potrebujete avtorizacijo (uporabniško ime in geslo).

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov, je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov (glejte poglavje Postopek registracije čebelnjakov v Register čebelnjakov).

Čebelar lahko za dostop do Registra čebelnjakov zaprosi z oddajo obrazca "Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za čebelarje".

Čebelar lahko za dostop do Registra čebelnjakov tudi pooblasti drugo osebo. V tem primeru mora izpolniti obrazec "Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za čebelarje - pooblastilo". 

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko imetnik rejnih živali odda na enega izmed naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo vloge),
- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Dostop za Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Čebelarsko društvo (ČD)

ČZS in ČD za zaposlene, ki v okviru opravljanja nalog JSSČ potrebujejo dostop do Registra čebelnjakov, izpolnijo obrazec "Vloga za dostop do Registra čebelnjakov za pooblaščene organizacije - ČZS, ČD".

Za zaposlene na ČZS vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČZS.

Za zaposlene na ČD vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČD. Če ČD še ni v seznamu upravičenih društev za pridobitev dostopa, SIRIS vlogo najprej v pregled posreduje ČZS.

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko pošljete po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vstop v Register čebelnjakov

Za dostop do Registra čebelnjakov potrebujete avtorizacijo (uporabniško ime in geslo).

Dostop do naših registrov in aplikacij preko spletnega brskalnika Google Chrome je trenutno otežen, zato vam svetujemo uporabo drugih spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Interenet Explorer, Opera, Microsoft Edge).

Pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do Registra čebelnjakov

Če geslo za dostop do Registra čebelnjakov pozabite ali izgubite, nam to takoj sporočite. Za novo geslo lahko zaprosite na dva načina:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si ali
- po pošti na naš naslov.

Čebelarji v zaprosilu za novo geslo obvezno napišite najmanj ime, priimek in naslov uporabnika, vsaj eno registrsko številko čebelnjaka in KMG-MID kmetijskega gospodarstva, za katerega imate odobren dostop ter razlog zaprosila za novo geslo (primer: izguba ali pozabljeno geslo in podobno. Če zaprosilo oddajate po elektronski pošti, ga pošljite z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob oddaji vloge za dostop do Registra čebelnjakov in je tako evidentiran pri vašem uporabniškem računu.

Uporabniki ČZS in ČD zaprosilo za novo geslo oddate preko vaše organizacije, saj s tem organizacija potrjuje vaše nadaljnjo upravičenost do dostopa. V zaprosilu je potrebno navesti najmanj naziv organizacije, ime in priimek uporabnika ter razlog zaprosila za novo geslo (primer: izguba ali pozabljeno geslo in podobno).

Sporočanje števila čebeljih družin

Vsak čebelar je dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.

Število čebeljih družin vključuje tudi rezervne družine, ne glede na število satov in čebelje družine, ki so bile na dan popisa na paši ali prezimovanju. Če je bil čebelnjak na dan popisa prazen in se v tem čebelnjaku ne namerava več čebelariti, se sporoči za tak čebelnjak število čebeljih družin 0 (nič).  

Če se je v določenem čebelnjaku trajno opustilo čebelarjenje, je potrebno na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočiti registrsko številko čebelnjaka in datum trajne opustitve ter priložiti tablico za označevanje čebelnjakov.

V skladu s predpisom, ki ureja registracijo obratov na področju živil, se morajo čebelarji, ki oddajajo med in čebelje pridelke na trg, vpisati tudi v Register živilskih obratov (RŽO).

Podatke o številu čebeljih družin in podatke v RŽO lahko čebelar sporoča neposredno v Register čebelnjakov (potrebna avtorizacija) ali preko spletne aplikacije (avtorizacija ni potrebna).

Za dostop do spletne aplikacije ne potrebujete avtorizacije. Za vnos podatkov mora čebelar vpisati identifikacijsko številko registriranega čebelnjaka ter svojo davčno številko.

Dostop do naših registrov in aplikacij preko spletnega brskalnika Google Chrome je trenutno otežen, zato vam svetujemo uporabo drugih spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Interenet Explorer, Opera, Microsoft Edge).