Skoči do osrednje vsebine

Dostop do Registra čebelnjakov in sporočanje števila čebeljih družin

Dostop do Registra čebelnjakov

Dostop za čebelarje

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

  • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih
  • izdajo zaprosila za potrdilo za premik čebel
  • pregledovanje javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin
  • pregledovanje dodeljenih zdravil
  • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

Dostop za Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Čebelarsko društvo (ČD)

Za uporabnike ČZS vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČZS.

Za uporabnike ČD vlogo z žigom in podpisom odobri predsednik ČD. Če ČD še ni v seznamu upravičenih društev za pridobitev dostopa, SIRIS vlogo najprej v pregled posreduje ČZS.

Dostop do naših registrov in aplikacij preko spletnega brskalnika Google Chrome je trenutno otežen, zato vam svetujemo uporabo drugih spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Interenet Explorer, Opera, Microsoft Edge, ...).

Pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do Registra čebelnjakov

Če geslo za dostop do Registra čebelnjakov pozabite ali izgubite, nam to takoj sporočite. Za novo geslo lahko zaprosite na dva načina:
- po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si ali
- po pošti na naš naslov.

Čebelarji v zaprosilu za novo geslo obvezno napišite najmanj ime, priimek in naslov uporabnika, vsaj eno registrsko številko čebelnjaka in KMG-MID kmetijskega gospodarstva, za katerega imate odobren dostop ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...). Če zaprosilo oddajate po elektronski pošti, ga pošljite z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob oddaji vloge za dostop do Registra čebelnjakov in je tako evidentiran pri vašem uporabniškem računu.

Uporabniki ČZS in ČD zaprosilo za novo geslo oddate preko vaše organizacije, saj s tem organizacija potrjuje vaše nadaljnjo upravičenost do dostopa. V zaprosilu je potrebno navesti najmanj naziv organizacije, ime in priimek uporabnika ter razlog zaprosila za novo geslo (npr. izguba ali pozabljeno geslo, ...).

Sporočanje števila čebeljih družin

Vsak čebelar je dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober ter druge spremembe podatkov. Rok za sporočanje je najpozneje do 1. decembra za oba popisna datuma.

Število čebeljih družin vključuje tudi rezervne družine, ne glede na število satov in čebelje družine, ki so bile na dan popisa na paši ali prezimovanju. Če je bil čebelnjak na dan popisa prazen in se v tem čebelnjaku ne namerava več čebelariti, se sporoči za tak čebelnjak število čebeljih družin 0 (nič).  

V skladu s predpisom, ki ureja registracijo obratov na področju živil, se morajo čebelarji, ki oddajajo med in čebelje pridelke na trg, vpisati tudi v Register živilskih obratov (RŽO).

Podatke o številu čebeljih družin in podatke v RŽO lahko čebelar sporoča neposredno v Register čebelnjakov (potrebna avtorizacija) ali preko spletne aplikacije (avtorizacija ni potrebna).