Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA

Logotip IS MUZA

Predstavitveni video IS MUZA

V okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih izvajamo projekt Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA, s katerim želimo vsebinsko ter informacijsko podpreti naslednje kadrovske postopke:

- interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave,
- upravljanje kompetenc,
- razvojni pogovor ter
- ugotavljanje potreb po usposabljanjih.

Vizija

Vizija projekta IS MUZA je vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo vodjem, zaposlenim in kadrovskim službam v organih državne uprave nudil podporo na področju izvajanja kadrovskih postopkov.

Digitalizacija in vsebinska prenova kadrovskih postopkov pomembno prispevata k:

- optimizaciji kadrovskih postopkov,
- strateškemu in bolj učinkovitemu kadrovskemu načrtovanju,
- povečanju zavzetosti ter izrabi potencialov zaposlenih.

* Projekt je del operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ), katere cilj je posodobitev sistema upravljanja zaposlenih v javnem sektorju. Izboljšanje upravljanja zaposlenih bomo dosegli z ustrezno informacijsko podporo, vzpostavitvijo kompetenčnega modela in okrepljenimi usposabljanji za zaposlene in vodje. S tem bomo izboljšali javno-uslužbenski sistem, okrepili usposobljenost javnih uslužbencev in profesionalizacijo vodenja.

Pod okrilje operacije UUZ spadajo naslednje aktivnosti oz. projekti: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih, Vzpostavitev kompetenčnega modela – VKMUsposabljanje javnih uslužbencev in Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – IS MUZA.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 5.468.935,24 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 4.375.148,20 evrov.