Skoči do osrednje vsebine

Projekt "Vzpostavitev kompetenčnega modela" s strani Evropske komisije prepoznan kot uspešen in vzorčni projekt

V Bruslju je danes potekala zaključna konferenca EU-financiranega programa »Progress assessment of the ESF support to public administration« (PAPA).

Predstavitev projekta Vzpostavitev Kompetenčnega modela-Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Na posebno povabilo Evropske komisije, je na konferenci generalni direktor Direktorata za javni sektor Ministrstva za javno upravo Peter Pogačar predstavil projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi«. Evropska komisija je namreč ta projekt Ministrstva za javno upravo prepoznala kot uspešen in kot vzorčni projekt, financiran iz evropskih sredstev.


Ob predstavitvi projekta je Pogačar izpostavil, da je bil projekt uspešen med drugim tudi zato, ker je nastajal od spodaj navzgor, saj so bili v ustvarjanje modela kompetenc vključeni javni uslužbenci od samega začetka. Rezultati projekta - model kompetenc - bo služil kot orodje za prepoznavanje in razvoj kompetenc zaposlenih ter bodo v pomoč vodjem in kadrovikom pri njihovem delu. Cilj pa je čimprej dokončna uporaba modela v praksi, saj model kompetenc pomeni izhodišče za nadgradnjo veščin, spretnosti in znanj ter posledično prispeva k učinkovitemu upravljanju zaposlenih ter profesionalizacijo in krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev. Vse to se bo odražalo v bolj učinkovitem delu in kakovostnejših javnih storitvah za državljane Republike Slovenije, je v svoji predstavitvi še poudaril Pogačar.


V okviru konference bo predstavljena tudi študija rezultatov programa v programskem obdobju 2014–2020. Rezultati študije bodo zagotovili informacije glede učinkovitosti izvajanja ukrepov na področju javne uprave v državah članicah, obenem pa bodo služili tudi kot podlaga za pripravo novih ukrepov v programskem obdobju 2021–2027.