Skoči do osrednje vsebine

Informacijska podpora kadrovskim postopkom je v IS MUZA razdeljena na dva modula, kot prikazuje grafika:

Modul 1

Modul 1 – Interni trg dela, znanja in priložnosti (ITDZP) je zasnovan za izvajanje določb Zakona o javnih uslužbencih in predstavlja nove možnosti neformalne izmenjave informacij o ponudbi in povpraševanju na internem trgu dela v organih državne uprave še pred izvedbo internega ali javnega natečaja oziroma javne objave. Predvidena je informatizacija ITDZP v delu, kjer bodo lahko na eni strani kadrovske službe organov državne uprave iskale znanje, izkušnje in potencialne kandidate za premestitve ter tudi predlagale javne uslužbence za uvrstitev na interni trg dela. Na drugi strani pa je predvidena tudi informatizacija v delu, v katerem bodo lahko javni uslužbenci ponudili svoje znanje ali izkazali interes za delo na drugem področju.

Modul 2

V okviru Modula 2 – Spremljanje razvoja zaposlenih bodo informatizirani naslednji kadrovski postopki: upravljanje kompetenc, razvojni pogovor in ugotavljanje potreb po usposabljanjih. Pri postopku upravljanja kompetenc, ki temelji na vzpostavljenem kompetenčnem modelu v organih državne uprave, bosta vodja in javni uslužbenec opravila presojo oz. samopresojo kompetenc. V okviru razvojnih pogovorov bo omogočeno podajanje povratnih informacij na podlagi predhodne presoje razvitosti kompetenc javnega uslužbenca, na podlagi tako izvedenega razvojnega pogovora pa bo olajšan tudi postopek ugotavljanja potreb po usposabljanjih.