Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Potrošnikom želimo ponuditi informacijo o maloprodajnih cenah primerljivih proizvodov med posameznimi trgovci ter o poreklu in kakovosti posameznega proizvoda.

Košarica osnovnih skupin živil

Zato smo pripravili primerjalnik cen osnovnih živil, ki potrošnikom omogoča spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil in pet dodatnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji. Glavni namen projekta je informiranje potrošnikov ter ohranjanje kupne moči slovenskega prebivalstva.

Projekt se izvaja od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023. V sedemmesečnem obdobju zbiranja cen v Sloveniji in sosednjih državah (Italiji, Avstriji in na Hrvaškem) bo potrošnik lahko primerjal tudi, kakšne so cene osnovnih živil v Sloveniji glede na cene v tujini ter kakšna je rast cen v Sloveniji v primerjavi z rastjo cen v tujini. 

Aktualne informacije o cenah, poreklu in kakovosti proizvodov ter primerjave med posameznimi trgovci objavljamo vsakih 14 dni, analize popisov cen v tujini pa bomo objavili trikrat v času trajanja projekta.

Po zaključku bo vlada naredila celotno analizo rasti cen skupin živil v opazovanem časovnem obdobju.

Seznam 15 osnovnih skupin živil: 

 • pšenična bela moka, tip 500
 • beli kruh
 • testenine, polži majhni
 • goveje meso
 • svinjsko meso
 • piščančje meso
 • sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe),
 • tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe)
 • poltrdi polmastni sir
 • maslo
 • jajca hlevske reje, kategorija M
 • jabolka, različne sorte
 • jedilni krompir
 • sončnično olje
 • beli sladkor

Ugotovitve popisov košarice živil

Analiza prvega popisa košarice živil z dne 13. 9. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 49,90 evra. V primerjavi v sosednjimi državami (razen Madžarske) ima najnižjo skupno vrednost košarice najcenejših osnovnih živilskih izdelkov, ki so vključeni v popis, Slovenija (28,42 evra), sledijo ji Hrvaška (31,51 evra), Italija (33,82 evra) in Avstrija (37,99 evra).

Analiza drugega popisa košarice živil z dne 27. 9. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 43,16 evra, kar v povprečju pomeni, da je za 6,74 evra oziroma 13,5 odstotka nižja kot pri prvem popisu. Glavni razlog za razliko so pocenitve 11 skupin živil med obema popisoma. Pri analizi rednih cen skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene teh 11 skupin živil v povprečju znižale za 7,05 odstotka.

Analiza tretjega popisa košarice živil z dne 10. 10. 2022 ugotavlja, da povprečna košarica osnovnih skupin živil pri vseh trgovcih znaša 42,31 evra, kar v povprečju pomeni, da je za 0,85 evra oziroma 1,9 odstotka nižja kot pri drugem popisu ter za 7,59 evra oziroma 15,2 odstotka nižja kot pri prvem popisu. Pri analizi povprečnih rednih cen posameznih skupin izdelkov opažamo, da so se redne cene znižale za štiri skupine živil in sicer v povprečju so se znižale za 3,9 odstotka. V ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis, prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom. 

Analiza četrtega popisa košarice živil z dne 24. 10. 2022, ki drugič vključeval tudi popis živil v sosednjih državah (razen Madžarske) ugotavlja, da cena košarice osnovnih skupin živil v Sloveniji opazno pada, medtem ko je trend gibanja cen v tujini konstanten ali usmerjen navzgor. V Sloveniji se je od tretjega popisa povprečna vrednost košarice znižala še za 1,35 odstotka, v celotnem obdobju spremljanja cen pa kar za 16,4 odstotka.

Analiza petega popisa košarice živil z dne 10. 11. 2022 je pokazala, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice v primerjavi s prejšnjim popisom rahlo povišala, in sicer za 0,49 evra oziroma za 1,2 odstotka. Pregled izdelkov glede na poreklo je pokazal, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Izključno slovenskega porekla so pri vseh trgovcih goveje meso, jajca in jogurt, večinoma slovenskega porekla so tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh.

Analiza šestega popisa košarice živil z dne 24. 11. 2022 je pokazala, da so se vrednosti košaric večine spremljanih trgovcev približale. Povprečna vrednost najcenejše košarice je glede na peti popis ostala nespremenjena (42,23 evra), v tokratnem popisu pa se je prvič ločeno spremljala tudi košarica sadja in zelenjave. Njena povprečna vrednost znaša 32,34 evra, razlika med najdražjo in najcenejšo sadno zelenjavno košarico pa je 8,01 evra. Sadje in zelenjava so v večji meri slovenskega porekla, z izjemo tistega, ki ga ni mogoče gojiti pri nas.

Analiza sedmega popisa košarice živil z dne 5. 12. 2022 je pokazala, da se je povprečna vrednost najcenejše košarice osnovnih živil v primerjavi s šestim popisom zvišala za slabih sedem odstotkov oziroma za 2,90 evra in znaša 45,13 evra. Prav tako se je za dva odstotka povišala povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave in znaša 32,98 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo sadno zelenjavno košarico je kar velika in znaša 10,63 evra.

Analiza osmega popisa košarice živil z dne 19. 12. 2022 je pokazala znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice prehranskih izdelkov ter znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice sadja in zelenjave. V celotnem obdobju spremljanja se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za skoraj šest evrov. Tokratna analiza primerjave cen z Italijo, Avstrijo in Hrvaško je pokazala, da je košarica živil v Sloveniji najcenejša.

Analiza devetega popisa košarice živil 6. 1. 2023 je pokazala minimalno znižanje povprečne vrednosti najcenejše košarice osnovnih živil ter košarice sadja in zelenjave. Košarica osnovnih živil je tako znašala 44,12 evra, košarica sadja in zelenjave pa 29,81 evra. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih je razkrila konkretne podražitve mesa, saj je bilo svinjsko meso v povprečju dražje kar za 33,19 odstotka.

Analiza desetega popisa košarice živil 17. 1. 2023 je pokazala, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil najnižja od pričetka spremljanja cen. Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za 2,84 evra. Prav tako se je znižala tudi razlika med najcenejšo in najdražjo košarico in je znašala nekaj več kot pet evrov. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa je razkrila znižanje cen mesa.

Analiza enajstega popisa košarice živil 31. januarja 2023 je pokazala, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil malenkost padla, in sicer za slab evro, znižala pa se je tudi razlika med najcenejšimi košaricami trgovcev. Od prejšnjega popisa se je najbolj podražil krompir (za 18 odstotkov), pocenil pa sir (za pet odstotkov). Vrednost sadno zelenjavne košarica se je zvišala za pol evra.

Dodatno o rezultatih posameznih popisov