Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Močno narasla in deroča voda je poplavila stanovanjske hiše
Vlada se je hitro odzvala in sprejela ukrepe za odpravljanje posledic poplav, ki so v začetku avgusta 2023 v večjem delu Slovenije povzročile katastrofalno razdejanje. Celovita obnova bo dolgotrajna, vključevala bo ukrepe za sanacijo in nadgradnjo infrastrukture ter oblike nadaljnje pomoči prizadetim.

Reševanju življenj med najhujšo ujmo, ki je prizadela Slovenijo, sledi odpravljanje posledic ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada se je odzvala z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pripravila pa je še interventno zakonodajo, v kateri so ukrepi za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi. Vlada je pripravila tudi Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša razvojno naravnane ukrepe za celovito obnovo države. 

Za čim bolj učinkovito koordinacijo obnove po poplavah je Vlada ustanovila Delovno skupino za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 ter Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Ustanovila je tehnične pisarne, ki s svetovanjem ter strokovno in tehnično pomočjo pri obnovi poškodovanih hiš in objektov prispevajo k hitrejši obnovi in usklajujejo izvajanje med posameznimi nosilci ukrepov. Pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče vladi svetuje Svet za obnovo.  

Za učinkovitost pri pridobivanju ustreznih sredstev iz naslova različnih instrumentov Evropske unije pri odpravi posledic katastrofalne ujme je bila ustanovljena skupna projektna skupina predstavnikov Evropske komisije in Slovenije. Glavna naloga te skupine je priprava vloge za nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada EU, ki jo je na Evropsko komisijo oddalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. V postopku obravnave te vloge pa sodeluje posebna medresorska delovna skupina, ki bo vzpostavila tudi sistem upravljanja in nadzora nad izvedbo ukrepov, financiranih iz Solidarnostnega sklada EU.

Za financiranje izvedbe ukrepov za obnovo in razvoj ter spremljajočih preventivnih ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi, je ustanovljen sklad za obnovo (kot namenski proračunski sklad), na katerem se zbirajo sredstva iz državnega proračuna, donacij in drugih namenskih virov.