Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Močno narasla in deroča voda je poplavila stanovanjske hiše
Vlada se je hitro odzvala in sprejela ukrepe za odpravljanje posledic poplav, ki so v začetku avgusta 2023 v večjem delu Slovenije povzročile katastrofalno razdejanje. Celovita obnova bo dolgotrajna, vključevala bo ukrepe za sanacijo in nadgradnjo infrastrukture ter oblike nadaljnje pomoči prizadetim.

Reševanju življenj med najhujšo ujmo, ki je prizadela Slovenijo, sledi odpravljanje posledic ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada se je odzvala z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pripravila pa je še interventno zakonodajo, v kateri so ukrepi za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter sanacijski in preventivni ukrepi. Vlada je pripravila še osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša razvojno naravnane ukrepe za celovito obnovo države, ki bodo razvojno naravnani. 

Za čim bolj učinkovito koordinacijo obnove po poplavah je bila ustanovljena Delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 ter Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Ustanavljajo se tehnične pisarne, ki bodo pospešile izvajanje obnove in zagotovile usklajeno izvajanje med posameznimi nosilci ukrepov. Pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče vladi svetuje Svet za obnovo.  

Za učinkovitost pri pridobivanju ustreznih sredstev iz naslova različnih instrumentov Evropske unije pri odpravi posledic katastrofalne ujme je bila ustanovljena Skupna projektna skupina (angleško Joint Task Force) predstavnikov Evropske komisije in Slovenije. Glavna naloga te skupine je priprava vloge za nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada EU, ki jo je na Evropsko komisijo oddalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Posebna medresorska delovna skupina sodeluje v postopku obravnave vloge ter bo vzpostavila sistem upravljanja in nadzora nad izvedbo ukrepov, financiranih iz Solidarnostnega sklada EU.

Za sofinanciranje izvedbe celovitih ukrepov in projektov, povezanih s poplavami in plazovi, bo ustanovljen Sklad za obnovo Slovenije (SOS), v katerem se bodo zbirala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov.

Finančna sredstva iz državnega proračuna

Do vključno 3. decembra 2023 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 453,1 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav. Izplačila se bodo nadaljevala v naslednjih dneh in tednih.

Skupni znesek donacij, ki je bil do 3. decembra 2023 zbran na posebnem računu državnega proračuna, je 2,3 milijona evrov.

Izplačila po ukrepih

Ukrep Izplačevalec Vrednost (v evrih) Dodatne informacije

Pomoč za samozaposlene

Finančna uprava

868.314,78

Intervencijski stroški na podlagi odredb poveljnika Civilne zaščite

Uprava za zaščito in reševanje

2.464.807,36

Nadomestilo plač prostovoljcem

Uprava za zaščito in reševanje

39.672,58

Nakazilo Rdeči križ in Karitas

Uprava za zaščito in reševanje

10.000.000,00

Intervencijski stroški občinam

Uprava za zaščito in reševanje

70.976.052,00

Intervencijski stroški sil za zaščito in reševanje

Uprava za zaščito in reševanje

5..044.820,31

Odprava posledic škode v gospodarstvu – predplačila

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

31.780.906,72

Intervencije na državnih cestah

Direkcija za infrastrukturo

20.253.833,28

Odprava posledic poplav - intervencije na vodotokih

Direkcija za vode

11.999.598,73

Izvajanje izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda

Direkcija za vode

33.462.942,26

Izredna denarna socialna pomoč

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

42.061.745,30

Čakanje na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2.061.795,98

Nadomestila plač zaradi nezmožnosti opravljanja dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

957.049,79

Povračila plač zaradi odpravljanja posledic po poplavah

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

1.740.052,21

Enkratna solidarnostna pomoč samozaposlenim v kulturi 

Ministrstvo za kulturo

18.041,67

Predhodni program odprave posledic nesreč avgust 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor

218.475.682,00

Enkratna solidarnostna pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

44.770,07

Odvoz, obdelava, predelava odpadkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

710.935,25

Brezplačna malica in kosilo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

15.553,71

Stroški oskrbnin v dijaških domovih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

2.380,40

Brezplačno bivanje študentov

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

5.129,42

Programi v podporo družini

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16.200,00

Krizne namestitve

Ministrstvo za solidarno prihodnost

22.247,55

Solidarnostna pomoč za zaposlene v institucionalnem varstvu in pomoči na domu

Ministrstvo za solidarno prihodnost

104.868,66

Predplačila za obnovo stanovanjskih objektov

Ministrstvo za naravne vire in prostor

4.573.095,63