Skoči do osrednje vsebine

Strategija razvoja nevladnih organizacij in Strategija razvoja prostovoljstva za obdobje 2024 – 2029

S Strategijo razvoja nevladnih organizacij in Strategijo razvoja prostovoljstva za obdobje 2024 – 2029 (v nadaljnjem besedilu: strategiji) Vlada opredeljuje in določa ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden izmed ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Priprava strategij

Strategiji bosta smiselno nadgradili veljavno Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2018 - 2023.

V zvezi s pripravo novih strategij potekajo naslednje aktivnosti:

  • analiza ukrepov in učinkov veljavne strategije na podlagi poročil o izvajanju strategije;
  • izvedba dveh delavnic za strateško predvidevanje pod vodstvom strokovnjaka g. Philippa Vandenbroecka, z namenom identifikacije ključnih trendov in strateških negotovosti ter določitvijo nabora možnih elementov za Strategiji (povzetek delavnic strateškega predvidevanja in končno poročilo med dokumenti spodaj);
  • izvedba raziskovalnega projekta Univerze v Ljubljani »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, z namenom raziskave potenciala, ki ga imajo nevladne organizacije za razvoj in nudenje storitev ter identificiranja potrebnih sistemskih sprememb, da bi lahko nevladne organizacije v večji meri in bolj kakovostno zagotavljale storitve v skupnosti;
  • imenovanje dveh delovnih skupin na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, z namenom priprave strokovnih izhodišč ukrepov za Strategiji.