Skoči do osrednje vsebine

Sestal se je Svet za nevladne organizacije

Na prvem srečanju Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij v aktualnem mandatu vlade so člani sveta spregovorili o programu Sklada za razvoj nevladnih organizacij in pripravi strategij za prostovoljstvo in nevladne organizacije, ki bosta sprejeti v 2023.
Člani sveta sedijo v dvorani ministrstva za javno upravo. V ozadju je prezentacija na projekcijskem platnu.

Srečanje članic in članov Sveta za nevladne organizacije | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

"Slovenija se sooča z velikimi izzivi, kot so dolgoživa družba, podnebne spremembe, globalna neenakost, revščina,... Za njihovo uspešno reševanje potrebujemo sodelovanje vseh deležnikov, saj imamo skupen cilj: povečati blaginjo in kakovost življenja ljudi v Sloveniji. Javni sektor in gospodarstvo nimata vseh odgovorov in rešitev, zato vidim nevladni sektor kot tistega, ki bo odigral ključno vlogo pri tem," je v uvodnem nagovoru poudaril državni sekretar Jure Trbič.

Ministrstvo za javno upravo ima pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami številne dobre izkušnje. Sistemsko smo uredili področje nevladnih organizacij in sprejeli Zakon o nevladnih organizacijah ter Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Zakon in strategija sta postavila osnovo za nadaljnje in poglobljeno sodelovanje med vlado in prostovoljskimi organizacijami. Za bolj operativno sodelovanje smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili smernice za sodelovanje vlade z nevladnimi organizacijami. Te so trenutno v javni razpravi. V pripravi sta dve novi, ločeni strategiji: Strategija razvoja nevladnih organizacij in Strategija razvoja prostovoljstva. Strategiji se pripravljata za obdobje med letoma 2024 in 2028.

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade sestavljeno iz 20 članov: deset predstavnikov ministrstev in vladnih služb, sedem predstavnikov nevladnih organizacij in trije predstavniki prostovoljskih organizacij.