Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadele najhujše poplave

Močno narasla in deroča voda je poplavila stanovanjske hiše
Obilno deževje je v začetku avgusta 2023 v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere. Reševanju življenj sledi odpravljanje posledic ujme ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada pripravlja tudi ukrepe za obnovo.

Za informacije o stanju na terenu se obrnite na lokalno skupnost.

Sledite navodilom pristojnih služb.

Vlada se je na poplave odzvala z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pripravila pa je še interventno zakonodajo, ki prinaša ukrepe za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter sanacijske in preventivne ukrepe. Vlada načrtuje še druge ukrepe za obnovo države, ki bodo razvojno naravnani.

Za čim bolj učinkovito koordinacijo obnove po poplavah je bila ustanovljena Delovna skupine za koordinacijo obnove po poplavah v začetku avgusta 2023 ter Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. Pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti na nesreče vladi svetuje Svet za obnovo.

Za učinkovitost pri pridobivanju ustreznih sredstev iz naslova različnih instrumentov Evropske unije pri odpravi posledic katastrofalne ujme je ustanovljena Skupne projektne skupine (angleško Joint Task Force), ki jo sestavljajo predstavniki Evropske komisije in predstavniki Slovenije. Glavna naloga te skupine je priprava vloge za nepovratna sredstva Solidarnostnega sklada EU, ki jo bo na Evropsko komisijo formalno oddalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Pripravo vloge za pridobitev sredstev Solidarnostnega sklada EU koordinira posebna medresorska delovna skupina.

Obilne padavine lahko sprožijo zemeljske plazove

Zaradi obilnih padavin se lahko sprožajo tudi zemeljski plazovi. Na območjih, izpostavljenim zemeljskim plazovom, bodite pozorni na znake, kot so:

  • nagubanost zemljišča,
  • posedanje,
  • večja namočenost,
  • razpoke in premiki na zemljišču,
  • nagnjeno drevje ali električni drogovi,
  • nagibanje ograj in podpornih zidov,
  • razpoke na stavbi,
  • nenavadni zvoki (na primer pokanje dreves) ter drugi zamolkli zvoki, katerih glasnost počasi narašča.

Če opazite takšne znake, o tem obvestite Center za obveščanje na telefonsko številko 112 in zapustite nevarno območje. 

Podrobnejši opis opozorilnih znakov.