Skoči do osrednje vsebine

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Opis programa

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je že od leta 1996 eden od glavnih instrumentov Evropske unije za spodbujanje znanstvene odličnosti v okviru mednarodne in medsektorske mobilnosti pri doktorskem izobraževanju in podoktorskem raziskovanju.

V Obzorju 2020 je Evropska komisija s tem instrumentom financirala 65.000 raziskovalk in raziskovalcev, tako tistih na začetku kariere kot že uveljavljenih, ter več kot tisoč evropskih univerzitetnih in inštitutskih mrež za doktorski študij. V Sloveniji je 50 raziskovalnih organizacij, tudi ne-akademskih ustanov, v obdobju 2014-2020 podpisala 95 pogodb za MSCA projekte v vrednosti 23 mio EUR, in sicer za več kot 200 slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ter skoraj prav toliko raziskovalk in raziskovalcev iz tujine, ki so prišli v Slovenijo.

MSCA razpisi so namenjeni mednarodnemu vključevanju (polna zaposlitev) zlasti mladih talentov v raziskovalne kariere in njihovemu raziskovalnemu razvoju, tako v akademskem kot v ne-akademskem svetu.  Evropa namreč rabi močen intelektualni potencial za njen vsestranski družbeni, gospodarski in kulturni razvoj ter za ohranitev in izboljšanje kakovosti evropskega načina življenja.

Poleg posameznicam in posameznikom, tako mlajšim kot že uveljavljenim raziskovalkam in raziskovalcem, so razpisi MSCA namenjeni tudi krepitvi raziskovalnih institucij in njihovih mednarodnih stikov pri izvajanju odličnih raziskav ter doktorskega in podoktorskega raziskovalnega študija.

Za MSCA razpise je značilno, da je izbor teme raziskovanja prepuščen raziskovalkam in raziskovalcem ter mora prispevati k odlični znanosti in hkrati imeti pomemben vpliv na raziskovalne institucije, družbo, Evropo in globalni svet. Zato je priprava predloga projekta na MSCA razpise zahtevno opravilo, ki mora spoštovati vsaj naslednje MSCA principe:

 • Pravilo mednarodne mobilnosti bivanja in dela na tuji raziskovalni instituciji
 • Prispevek k znanstveni odličnosti in interdisciplinarnosti ter povezovanje raziskovanja s poučevanjem,
 • Vpliv k reševanju globalnih trajnostnih in evropskih ciljev, prispevek k razvoju in zaposlovanju ter sodelovanje z ne-akademskim sektorjem
 • Odlično mentorstvo in delovni pogoji, enake možnosti, vključenost
 • Družbeno odgovorna in odprta znanost
 • Uresničevanje  Evropske listine raziskovalcev in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev
 • Mednarodni razpisi za raziskovalke in raziskovalce na portalu EURAXESS

MSCA vključuje naslednje razpise:

 • Podoktorske štipendije
 • Mreže doktorskega študija
 • Izmenjavo osebja
 • COFUND
 • Noč raziskovalcev