Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost Direkcije Republike Slovenije za vode

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda.
Mura

Mura | Avtor: Brankica Kropf

NOO je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) nastopa kot izvajalec ukrepov in končni prejemnik na področju komponente Zeleni prehod; Čisto in varno okolje. Cilj komponente je zmanjšati škodljive posledice poplav z izvedbo ukrepov na celotnem državnem ozemlju.

Investicije so namenjene celovitemu reševanju območij pomembnega vpliva poplav (OPVP) in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja, vzpostavitev in ohranjanje razlivnih površin, zaščito gosto poseljenih območij s protipoplavnimi ukrepi kjer zadrževanje ni možno, ureditvijo vodotokov s širitvijo pretočnih profilov, zamenjavo hidravlično neustreznih premostitev in drugo.

Ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve, zato bosta pri načrtovanju posameznih investicij v največji možni meri upoštevana koncepta na naravi temelječih rešitev (nature based solution – NBS), ki varujejo in trajnostno upravljajo ali obnavljajo ekosisteme  ter ne škoduj bistveno (do not significant harm – DNSH), ki pravi, da izvedeni ukrepi ne smejo povzročiti večje škode okolju, kakršna bi bila, če ukrepi ne bi bili izvedeni.