Skoči do osrednje vsebine

Protipoplavni ukrepi na porečju Badaševice

V petek, 8. decembra 2023, je potekala predstavitev načrtovanih protipoplavnih ukrepov "Izboljšanje poplavnih razmer na porečju Badaševice v Mestni občini Koper", ki je umeščeno v nabor protipoplavnih ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost.

Predstavitev je potekala na terenu, na območju Tribana. Na predstavitev so bili povabljeni lastniki parcel na območju predvidenega zadrževalnika Pradisjol. Odzvala se je večina povabljenih lastnikov in njihovih predstavnikov ter vodstvo krajevne skupnosti. Prisotni so bili tudi predstavniki Mestne občine Koper in Direkcije Republike Slovenije za vode, ki sodelujejo pri pripravi projektne dokumentacije in ostalih aktivnostih za pristopitev k izvedbi ukrepa.

Vloga zadrževalnika je  zadrževanje konice visokih voda Badaševice, s čimer bi se pomembno zmanjšala poplavna ogroženost poseljenih delov na območju Tribana. Zadrževalnik je načrtovan na območju 186 parcel, zato bo sodelovanje lastnikov bistveno za uspešno izvedbo tega protipoplavnega ukrepa. Trenutno je v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter zahteva za gradbeno dovoljenje, sledi še izdelava projekta za izvedbo.

Označen potek predvidenega visokovodnega nasipa na satelitskem posnetku.

Lokacija predvidenega zadrževalnika Pradisjol. Nasip zadrževalnika je označen z belo barvo.

1 / 2