Skoči do osrednje vsebine

Podpis sporazumov za dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri

Podpisani so prvi štirje sporazumi za izvedbo ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost.

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode in župani sedijo za mizo in podpisujejo sporazume

Podpis sporazumov | Avtor Občina Ljutomer

Na dvorcu Jeruzalem so bili včeraj, 22. februarja 2022, podpisani sporazumi o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri, na območju občin Ljutomer, Tišina, Črenšovci in Radenci, ki bodo financirani iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Sporazum so podpisali direktor Roman Kramer iz Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), županja Vera Markoja iz Občine Črenšovci, županja mag. Olga Karba iz Občine Ljutomer, župan Roman Leljak iz Občine Radenci in župan Franc Horvat iz Občine Tišina.

"Z veseljem ugotavljam, da smo na Jeruzalemu podpisali prve štiri sporazume za izvedbo ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Gre za pomemben projekt, saj zajema obnovo in novogradnjo skoraj 40 kilometrov nasipov ob reki Muri, ki bodo povečali poplavno varnost in ščitili mnoga naselja ter prebivalce pred visokimi vodami reke Mure. Predvsem je pomembno to, da delamo po principu sodelovanja med državo in občinami, saj gre za podpis sporazumov o skupnem izvajanju investicij. Vesel sem, da so po dve županji in župana pomurskih občin kot prvi v Sloveniji pristopili k temu in podpisali te sporazume. Ta skupna investicija, ki je vredna okoli 40 milijonov evrov, se bo tudi že letos pričela fizično realizirati," je dejal direktor DRSV Roman Kramer.

V prihodnjih dneh se bo pričela urejati dokumentacija. Skrajni rok za izvedbo je leto 2025, vendar, kot poudarja Kramer, bi se lahko na območju reke Mure dela zaključila že prej.

DRSV bo na podlagi sklenjenega sporazuma med drugim pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pregledala projektno dokumentacijo, izvedla razpis za izvajalca del in nadzornika ter vodila izvedbo do zaključka.

Občine pa bodo morale izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV, ter pridobiti pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Stroške priprave oziroma izdelave projektne dokumentacije, stroške izvedbe del in stroške storitev inženirja z nadzorom bo krila DRSV.