Skoči do osrednje vsebine

Javna predstavitev dograditve in nadvišanja visokovonih nasipov v občini Razkrižje

V petek, 24. novembra, je v dvorani Doma kulture v Razkrižju potekala druga javna predstavitev izvedbenega načrta Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje. Dogodek je bil namenjen predstavitvi načrtovanih rešitev za dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje ter razpravi glede potrebnih zemljišč za izvedbo protipoplavnih ukrepov.

Načrtovane ureditve potekajo delno na že obstoječi trasi, delno pa bodo visokovodni nasipi potekali na območju, kjer nasipi še niso zgrajeni. Trasa nasipa se začne na stiku obstoječega nasipa na reki Ščavnici in se konča na meji z občino Ljutomer. Skupna dolžina visokovodnih nasipov bo znašala dobre 3 kilometre. Trasa visokovodnih nasipov je že usklajena s pristojnimi mnenjedajalci.

Na terenu se trenutno izvajajo cenitve in zakoličba trase ter aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč. Prav tako je bila že oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje je umeščeno v nabor ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost. Končni izbor ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki bodo izvedeni v okviru Načrta za okrevanje in odpornost še poteka.

1 / 2