Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno leto zdravja rastlin

Zdrave rastline so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin je pomembno za varovanje okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Samo zdrave rastline so odporne pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Z zdravimi rastlinami zmanjšujemo učinke klimatskih sprememb ter podpiramo napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine.

2020 je leto, ko praznujejo rastline.

Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin. IPPC je mednarodna pogodba, ki je bila uveljavljena leta 1952 in predstavlja okvir za varovanje svetovnih rastlinskih virov pred škodo, ki jo povzročajo škodljivi organizmi. Trenutno ima 183 držav pogodbenic. 

Pristojni organ za zdravje rastlin, vključno z  ukrepi proti vnosu v državo nevarnih škodljivih organizmov, ki napadajo rastline, v Sloveniji je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zdravstveno varstvo rastlin je v Sloveniji organizirano preko pooblaščenih inštitucij.

Leto 2020, je leto, v katerem je priložnost, da se širšo javnost in politične odločevalce seznani s pomembnostjo ohranjanja zdravih rastlin tako na lokalni kot globalni ravni.

Zdravje rastlin je disciplina, ki z uporabo različnih ukrepov kontrolira in preprečuje širitev rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo bolezni in poškodbe rastlin na nova območja,  posebno pozornost pa namenja mednarodni trgovini.

Ohranjanje zdravih rastlin je svetovnega pomena, saj ima vpliv na zmanjševanje lakote, revščine, varnost hrane, okolje ter ekonomsko razvitost. Novi in nepričakovani izzivi, vključno z vplivom klimatskih sprememb, povečanjem mednarodne trgovine, hitro izgubo biološke raznovrstnosti in novimi potmi širjenja škodljivih organizmov kot je e-trgovina, zahtevajo učinkovito nacionalno, regionalno in globalno politiko, organiziranost in mehanizme ukrepanja proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev.

Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020

  • Tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in škodljivci.
  • Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno brez postavljanja nepotrebnih ovir.
  • Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko pestrost.
  • Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje.
  • Podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave na tem področju.
  • Zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
  • Okrepimo spremljanja na navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo rastline in njihovo zdravje.

Kaj lahko vsi storimo za zdrave rastline?

  • Kadar potujete po svetu, ne prinašajte nazaj domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, kajti v njih se lahko skrivajo rastlinske bolezni in škodljivci!
  • Če doma na vrtu ali v sadovnjaku, vinogradu ali na sprehodu opazite bolezenska znamenja ali škodljive organizme rastlin, ki so podobne karantenskim škodljivim organizmom, o tem nemudoma obvestite Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in pooblaščene strokovne institucije.

Uprava bo s pooblaščenimi izvajalci preko celega leta organizirala aktivnosti za praznovanje mednarodnega leta zdravja rastlin.

Ob uveljavitvi nove evropske zakonodaje na tem pomembnem področju si lahko na spletni strani Evropske komisije ogledate krajša filma. Zdravje rastlin - pravila za potnike 2020.