Skoči do osrednje vsebine

 
Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana

Seminar o predstavitvi novih EU predpisov s področja zdravja rastlin v zvezi z rastlinskimi potnimi listi

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 29. januarja 2020 v Hiši Evropske unije v Ljubljani organizirala seminar za pridelovalce in distributerje rastlin in rastlinskih proizvodov, ki izdajajo rastlinske potne liste za njihovo trgovanje v Sloveniji oziroma v Evropski uniji. Predstavljene so bile glavne novosti, ki jih določa Uredba 2016/2031/EU in izvedbeni akti Evropske komisije.

 
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Parma, Italija

Neformalno srečanje vodij služb za zdravje rastlin (COPHS)

Strokovnjaki EFSE bodo predstavili rezultate projektov, ki so končani ali pa potekajo kot pomoč pri uvajanju novih evropskih predpisov, npr. različne analize tveganja.

 
Dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Slavnostna obeležitev Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020, vključitvi Nacionalnega inštituta za biologijo v delo referenčnih laboratorijev Evropske unije (EURL) na področju zdravja rastlin in 60 letnici Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)

NIB je bil kot partner imenovan v dva EURL laboratorija, in sicer za rastlinske patogene in bakterije in za viruse, viroide in fitoplazme in s tem dokazal svojo znanstveno odličnost.

 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih (FAO), Rim

15. zasedanje Komisije o fitosanitarnih ukrepih

Na zasedanju bodo ministri za kmetijstvo držav pogodbenic IPPC/FAO sprejeli Strateški okvir za obdobje 2020-2030 in podpisali ministrske deklaracije o zdravju rastlin.

 
Nacionalni inštitut za biologijo

Dan očarljivih rastlin

Ob mednarodnem dnevu očarljivih rastlin bo posebna pozornost namenjena tudi zdravju rastlin, kar bo predstavljeno na delavnicah in praktičnih prikazih.

 
Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije

Teden gozdov

Predavanja o zdravju rastlin v okviru Programa generične promocije gozdov, gozdarstva in gozdno - lesnih verig v letu 2020.

 
Stritarjeva ulica

Znanstvival

V okivru Znastvivala bosta Nacionalni inštitut za biologijo in Kmetijski inštitut Slovenije pripravila delavnice za otroke tudi na področju zdravja rastlin.

 
Ljubljana

Posvet o varstvu rastlin

Društvo za varstvo rastlin Slovenije organizira Posvet ob mednarodnem letu zdravja rastlin 2020, na katerem bo posebna pozornost namenjena ohranitvi zdravih rastlin.

 
Različne lokacije

Invazivke na poti – LIFE Artemis

Na dogodkih v okviru v okviru projekta Life Artemis bodo predstavljene tudi rastlinske bolezni in škodljivci, ki jih obravnavamo podobno kot invazivne vrste.