Skoči do osrednje vsebine

Akcijski program za invalide

Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva.

Akcijski program za invalide 2022 - 2030

Vlada Republike Slovenije je na svoji 97. redni seji dne 14. 10. 2021 s sklepom številka 14100-5/2021/3 sprejela Akcijski program za invalide 2022 – 2030. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 120. ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2022 -2030.

Cilji Akcijskega programa za invalide 2022 - 2030:
1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
2. CILJ: bivanje in vključevanje
3. CILJ: dostopnost
4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
5. CILJ: delo in zaposlovanje
6. CILJ: finančno-socialna varnost
7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
8. CILJ: kulturno udejstvovanje
9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
10. CILJ: versko in duhovno življenje
11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
12. CILJ: nasilje in diskriminacija
13. CILJ:  staranje z invalidnostjo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejme sklep o imenovanju in nalogah Komisije za spremljanje Akcijskega programa za invalide 2022– 2030. Naloga komisije je, da vsako leto predloži Vladi RS poročilo o izvajanju Akcijskega programa za preteklo leto. Komisijo morajo sestavljati predstavniki resornih ministrstev, strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (nadalje: NSIOS),  drugih invalidskih organizacij izven NSIOS in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2022 - 2030

Akcijski program za invalide 2014 - 2021

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021

Akcijski program za invalide 2007 - 2013

  • Akcijski program za invalide 2007 - 2013

  • Action programme for Persons with Disabilities 2007–2013

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013