Skoči do osrednje vsebine

Akcijski program za invalide

Akcijski program za invalide 2022 - 2030

Vlada Republike Slovenije je na svoji 97. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejela Akcijski program za invalide 2022 – 2030. Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 120. ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2022 -2030.

Cilji Akcijskega programa za invalide 2022 - 2030:
1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
2. CILJ: bivanje in vključevanje
3. CILJ: dostopnost
4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
5. CILJ: delo in zaposlovanje
6. CILJ: finančno-socialna varnost
7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
8. CILJ: kulturno udejstvovanje
9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
10. CILJ: versko in duhovno življenje
11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
12. CILJ: nasilje in diskriminacija
13. CILJ:  staranje z invalidnostjo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejme sklep o imenovanju in nalogah Komisije za spremljanje Akcijskega programa za invalide 2022– 2030. Naloga komisije je, da vsako leto predloži Vladi RS poročilo o izvajanju Akcijskega programa za preteklo leto. Komisijo morajo sestavljati predstavniki resornih ministrstev, strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (nadalje: NSIOS),  drugih invalidskih organizacij izven NSIOS in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Akcijski program za invalide 2014 - 2021

 • Akcijski program za invalide 2014 - 2021

  Strategije in programi | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Action programme for Persons with Disabilities 2014 - 2021

  Strategije in programi | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021

Akcijski program za invalide 2007 - 2013

 • Akcijski program za invalide 2007 - 2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Action programme for Persons with Disabilities 2007–2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013

 • Poročilo API 2007

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2008

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2009

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2010

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2011

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2012

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti