Skoči do osrednje vsebine

Akcijski program za invalide

Akcijski program za invalide 2014 - 2021

Vlada Republike Slovenije 9. 1. 2014 sprejela Akcijski program za invalide 2014 – 2021. Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega trinajst temeljnih ciljev s skupaj 91 ukrepi, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov, in se nanašajo na razdobje 2014 -2021.

Cilji Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021:
1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
2. CILJ: bivanje in vključevanje
3. CILJ: dostopnost
4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
5. CILJ: delo in zaposlovanje
6. CILJ: finančno-socialna varnost
7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
8. CILJ: kulturno udejstvovanje
9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
10. CILJ: versko in duhovno življenje
11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
12. CILJ: nasilje in diskriminacija
13. CILJ:  staranje z invalidnostjo 

Za izvajanje, spremljanje in nadziranje uresničevanja ciljev in ukrepov je bila imenovana delovna skupina.

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 - 2021

Akcijski program za invalide 2007 - 2013

 • Akcijski program za invalide 2007 - 2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Action programme for Persons with Disabilities 2007–2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Poročila o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013

 • Poročilo API 2007

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2008

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2009

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2010

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2011

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2012

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Poročilo API 2013

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti