Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Naslov: Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 200 84 01

E-naslov: is.vog@miou.pg

Odgovorna oseba: mag. Katarina Štrukelj, direktorica

Datum prve objave kataloga: 1. 6. 2017

Datum zadnje spremembe: 20. 12. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=44

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov opravljamo naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog usklajujemo delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremljamo področje migracij.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za integracijo
Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
01 200 84 01
is.vog@miou.pg

Sektor za splošne zadeve
Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
01 200 84 01
is.vog@miou.pg

Sektor za sprejem in oskrbo
Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
01 200 84 01
is.vog@miou.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Jasmina Opec-Vöröš

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Podzakonski akti

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najpogostejše informacije javnega značaja so predvsem informacije s področja razpisanih javnih naročil, statistične informacije s področja sprejema in oskrbe migrantov ter informacije o vzpostavitvi sprejemno- registracijskih centrov.


Katalogi informacij javnega značaja