Skoči do osrednje vsebine

Po uspešno končanem azilnem postopku osebam s priznano mednarodno zaščito v Sektorju za integracijo dodelimo svetovalca za integracijo in jim omogočimo nastanitev v integracijski hiši v Ljubljani ali Mariboru. V sodelovanju s posamezno osebo z mednarodno zaščito svetovalec za integracijo pripravi osebni integracijski načrt, s katerim ji pomaga izpolnjevati pravice in obveznosti te osebe do družbe, v katero se vključuje. Poznavanje jezika je ključno za uspešno integracijo, zato so osebe s priznano mednarodno zaščito upravičene in vključene v tečaj slovenskega jezika.

Pri izvajanju teh načrtov in konkretnih aktivnosti oseb s pridobljeno mednarodno zaščito koordiniramo vlogo in delo posameznih nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij, ki so neposredno vpete v procese integracije. Spremljamo uresničevanje življenjskih ciljev in načrtov, ki si jih zadajo posamezniki s priznano mednarodno zaščito oziroma so opredeljeni v integracijskih načrtih. Nudimo jim tudi pomoč pri iskanju zasebne nastanitve. Tako kot v Sektorju za sprejem in oskrbo, posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam, še posebej šolajočim mladostnikom.

Teme

  • Integracija oseb s priznano mednarodno zaščito

    V Sloveniji se vsem osebam z mednarodno zaščito zagotavlja pomoč, da z aktivnim sodelovanjem dosežejo stopnjo samostojnosti, ki jim omogoča polno vključitev v življenje in delo v naši državi. Po pridobitvi statusa se posamezniku oziroma družini dodeli svetovalca za integracijo, ki jih seznani z vsemi potrebnimi informacijami za čim hitrejše vključevanje in jim izdela osebni integracijski načrt.