Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov zagotavljamo nastanitev, oskrbo in psihosocialno podporo prosilcem za mednarodno zaščito ter vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v slovensko družbo. Znotraj Sektorja za sprejem in oskrbo sprejmemo osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter zagotovimo njihovo nastanitev v azilnem domu ali eni od njegovih izpostav.

V azilnem domu izvajamo programe, s katerimi prosilcem zagotavljamo uresničevanje njihovih pravic v skladu z veljavno zakonodajo. Po uspešno zaključenem postopku osebam s priznano mednarodno zaščito znotraj Sektorja za integracijo nudimo pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Vsaki osebi s priznanim statusom dodelimo svetovalca za vključevanje, s katerim pripravita osebni integracijski načrt, in zagotovimo nastanitev v eni od integracijskih hiš. Za hitrejše vključevanje so osebe s priznano mednarodno zaščito upravičene do različnih programov, najpomembnejši je tečaj slovenskega jezika.

Vodstvo

Sektorji urada

Strategija vlade na področju migracij