Skoči do osrednje vsebine

Osrednji del Sektorja za sprejem in oskrbo je Azilni dom v Ljubljani z dvema izpostavama, kjer zagotavljamo potrebno oskrbo in nastanitev posameznikov, ki ob prihodu v Slovenijo zaprosijo za mednarodno zaščito. Vsem nastanjenim nudimo psihosocialno oskrbo in skrbimo za zagotavljanje ostalih pravic, določenih v veljavni zakonodaji.

Poseben poudarek posvečamo ranljivim kategorijam, za katere pripravljamo posebne programe. Mladoletnikom brez spremstva zagotavljamo nastanitev. Pri svojem delu sodelujemo s številnimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene dodatni psihosocialni podpori in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Teme

  • Sprejem, oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

    Prosilci za mednarodno zaščito so osebe, ki so državljani tretje države ali osebe brez državljanstva in ki so v Republiki Sloveniji podali prošnjo za mednarodno zaščito. Zagotavljamo jim materialno oskrbo in izvajamo psihosocialno oskrbo, preko katere jim pomagamo tudi pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v Republiki Sloveniji. Pravice uveljavljajo z izkaznico prosilca.