Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov
mag.  Katarina Štrukelj

Katarina Štrukelj je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite, sprejema, oskrbe in uresničevanja pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito. Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru Ministrstva za notranje zadeve, v letih 2004 do 2008 je bila vodja azilnega doma, od leta 2008 do 2017 pa vodja Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. S 1. 6. 2017 je v Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov prevzela funkcijo vodenja Sektorja za sprejem in oskrbo, s 1. 10. 2019 je postala direktorica urada.