Skoči do osrednje vsebine

Prejem denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu

Osebe z mednarodno zaščito, ki so nastanjene na zasebnem naslovu in nimajo lastnih sredstev za preživljanje, so 18 mesecev od pridobitve statusa upravičene do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Pravica do denarnega nadomestila se jim lahko podaljša za nadaljnjih 18 mesecev, če so bile na tečaju slovenskega jezika prisotne vsaj 80% vseh ur.

Za dodelitev denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu vlagatelj predloži zahtevek, h kateremu mora priložiti naslednja dokazila:

  • kopijo najemne pogodbe oziroma morebitni dodatek k najemni pogodbi,
  • izjavo o nakazilu denarnega nadomestila (v primeru, ko se denarno nadomestilo nakazuje najemodajalcu),
  • veljavno odločbo o denarni socialni pomoči na dan vložitve zahtevka oziroma potrdilo o vlogi za denarno socialno pomoč,
  • izpis prilivov na vseh bančnih računih vlagatelja in njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,
  • potrdilo o dohodkih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,
  • dokazila o plačanih stroških (v primeru, da višina ni opredeljena v najemni pogodbi),
  • potrdilo o vpisu (za šolajoče do 26 leta po zaključenih 3 letih),
  • izpisek iz matičnega registra rojstev (v primeru novega družinskega člana).