Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev napotila na brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika

Osebi z mednarodno zaščito, ki je z uradom sklenilo pogodbo o integracijskih aktivnostih, izdamo napotilo na brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika.

Enkratno opravljanje preizkusa je strošek urada.

Način izvedbe

Oseba z mednarodno zaščito vloži zahtevek osebno ali po pošti na naslov Urada za oskrbo in integracijo migrantov.