Skoči do osrednje vsebine

Nastanitev v integracijski hiši ali drugi nastanitveni zmogljivosti urada

Do zapolnitve razpoložljivih kapacitet osebam s priznano mednarodno zaščito omogočamo nastanitev v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, vendar najdlje za eno leto od dneva pridobitve statusa.
Za to obdobje so do nastanitve upravičeni tudi družinski člani osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
Postopek nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada se začne z vložitvijo vloge. Urad o vlogi z odločbo odloči v najkrajšem možnem času.