Skoči do osrednje vsebine

Nastanitev v integracijski hiši ali drugi nastanitveni zmogljivosti urada

Do zapolnitve razpoložljivih kapacitet osebam s priznano mednarodno zaščito omogočamo nastanitev v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, vendar najdlje za eno leto od dneva pridobitve statusa.
Za to obdobje so do nastanitve upravičeni tudi družinski člani osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
Postopek nastanitve v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada se začne z vložitvijo vloge. Urad o vlogi z odločbo odloči v najkrajšem možnem času.

Naziv storitve Institucija
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Iskalnik