Skoči do osrednje vsebine

Razselitev v druge primerne institucije

V primeru izjemnih osebnih okoliščin lahko prosilec za mednarodno zaščito oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik zaprosi za razselitev v druge primerne institucije.

Način izvedbe

Vlogo za razselitev z vsemi priloženimi dokazili odda osebno ali po pošti na naslov urada. O njegovi vlogi odloča komisija urada, ki ugotavlja utemeljenost razlogov.