Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

Naslov: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 420 44 88

E-naslov: is.vog@eosri.pg

Odgovorna oseba: Mirana Omerzu, glavna inšpektorica

Datum zadnje spremembe: 29. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3786

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za energijo
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.ajigrene

Inšpekcija za javni potniški promet
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.ppj

Inšpekcija za okolje
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.pg

Območna enota Celje
mag. Andreja Slapnik, vodja
Kidričeva ulica 24b , 3000 Celje
03 425 27 11
is.vog@eosri.ec-eo

Območna enota Koper
Danilo Horvat, vršilec dolžnosti vodje
Piranska cesta 2, 6000 Koper
05 663 23 40
is.vog@eosri.pk-eo

Območna enota Kranj
Primož Dražumerič, vršilec dolžnosti vodje
Slovenski trg 1 , 4000 Kranj
04 231 95 85
is.vog@eosri.rk-eo

Območna enota Ljubljana
Bernardka Čopar Sotenšek , vršilka dolžnosti vodje
Vožarski pot 12 , 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.jl-eo

Območna enota Maribor
mag. Vladimir Kaiser, vršilec dolžnosti vodje
Partizanska cesta 47 , 2000 Maribor
08 181 45 38
is.vog@eosri.bm-eo

Območna enota Murska Sobota
Romana Šumak, vodja
Trg zmage 7 , 9000 Murska Sobota
02 512 49 15
is.vog@eosri.sm-eo

Območna enota Nova Gorica
Erika Kompara, vodja
Trg Edvarda Kardelja 1 , 5000 Nova Gorica
08 181 45 09
is.vog@eosri.gn-eo

Območna enota Novo mesto
Mojca Križe, vršilka dolžnosti vodje
Defranceschijeva ulica 1 , 8000 Novo mesto
07 394 21 60
is.vog@eosri.mn-eo

Služba za splošne in pravne zadeve
Dunajska cesta 56 , 1000 Ljubljana
01 420 44 88
is.vog@eosri.pg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja IRSOE

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja