Skoči do osrednje vsebine

Projektiranje in gradnja projekta "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica - Etapa 1A"

Rok za prijavo je potekel.

Projektiranje in gradnja projekta "Protipoplavna ureditev porečja Gradaščica - Etapa 1A"

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - projektna dokumentacija

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - dodatna projektna dokumentacija

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.


Prispevek Skupnosti znaša 85 %.

Lastna udeležba RS znaša 15 %.

Iskalnik