Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 27/24 dne 29. 3. 2024 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+« (za Andrejo Mrežar).

Vprašanja je možno posredovati najkasneje do 26. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni najkasneje do 30. 4. 2024.

Vabilo na informativno delavnico za potencialne prijavitelje

Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico, ki bo potekala v sredo, 10. 4. 2024, s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v konferenčni sobi S3, pritličje.

Za udeležbo na informativni delavnici je obvezna predhodna prijava na elektronski naslov andreja.mrezar@gov.si in sicer najkasneje do ponedeljka, 8. 4. 2024 do 10. ure.