Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

Ministrstvo za zunanje zadeve je 19. februarja 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in triletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve. Javni razpis je razdeljen v štiri sklope, in sicer: (1) razvojni projekti v Podsaharski Afriki - trajnostno upravljanje voda kot odziv na COVID-19, (2) razvojni projekt v Belorusiji - razvoj demokracije in gospodarskih priložnosti, (3) razvojna projekta Naše pravice v državah Zahodnega Balkana in Afrike in (4) strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Obvestilo o pisni napaki v merilih za ocenjevanje vlog

Obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju humanitarne mednarodne pomoči v obdobju od 2021 do 2023 prišlo do pisne napake v Merilih za ocenjevanje vlog.

Pri merilu 10. 1. se pri 0 točkah beseda »ima« popravi v »nima«
Pri merilu 11.16. se pri 0 točkah beseda »ima« popravi v »nima«

Popravljen dokument Merila za ocenjevanje vlog se nahaja v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija

Dodatne informacije

Ministrstvo za zunanje zadeve v torek, 2. marca 2021 organizira delavnico za zainteresirane prijavitelje, s pričetkom ob 10. uri. Delavnica bo potekala preko avdio video povezave (AVK). Vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz@gov.si do petka, 26. februarja 2021. Prijavljenim bo posredovana povezava na AVK. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Razpisana sredstva

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2021 do 2023 namenja do 1.316.000 evrov.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje:

Ali lahko pri projektu Naše pravice v primeru, da izobraževanj ne bo mogoče izvesti v šolah zaradi pandemije, najamemo druge prostore proti plačilu?

Odgovor:

S strani partnerjev na terenu in pedagoških delavcev, ki projekt izvajajo, se pričakuje izvajanje v okviru možnosti, ki jih nudi šolski sistem v vsaki posamezni državi. Če je le možno, priporočamo izvajanje tega projekta v šolah, saj se je to povsod izkazalo kot najbolj optimalno. Če zaradi izjemne situacije zaradi pandemije, šolski prostori niso na voljo in se pouk ne izvaja v šolah, je dovoljeno izvajanje v drugih prostorih, vendar brez stroška najema prostorov oziroma drugih stroškov povezanih s tem. V skrajnem primeru lahko najamete prostor proti plačilu, če imate zagotovljena sredstva drugih donatorjev.

Vprašanje:

Ali lahko pri projektu Naše pravice del sredstev namenimo pedagogom, kot simbolično nagrado za sodelovanje in del sredstev staršem za kritje potnih stroškov za starševska srečanja o otrokovih pravicah v šolah?

Odgovor:

Glavni namen financiranja tega projekta je, da se vključi čim večje število otrok in da so sredstva namenjena opolnomočenju otrok skozi izobraževanje o njihovih pravicah. Sredstva za ta projekt so premajhna, da bi krili morebitne dodatne storitve. Ne morejo biti uporabljena ne za honorarje učiteljev, četudi simbolične, ne za potne stroške staršem, ki pridejo na pogovore ali sestanke v šolo.

Kontakt

Prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektronskem naslovu: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 15. 3. 2021. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.