Skoči do osrednje vsebine

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 135/21 dne 27. 8. 2021 objavilo Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Odgovori na pogosta vprašanja:

Pogosta vprašanja in odgovori_7. 10. 2021

Vprašanja je možno posredovati do 11. 10. 2021, zadnji odgovori bodo objavljeni do 13. 10. 2021.

 

Vabilo na informativno delavnico za potencialne prijavitelje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico, ki bo potekala v torek, 21. 9. 2021, s pričetkom ob 11. uri. Delavnica bo potekala preko Microsoft Teams.

Zainteresirane prijavitelje naprošamo, da na elektronski naslov andreja.mrezar@gov.si do petka, 17. 9. 2021, potrdite svojo prisotnost na delavnici, da vam lahko na isti elektronski naslov pošljemo povezavo za dostop do delavnice v Microsoft Teams.

Člani strokovne komisije in rezultati razpisa

Kontakt

Vse dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije« (za Andrejo Mrežar).