Skoči do osrednje vsebine

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis:

Popravek:

V »Opisu dokazil ob vložitvi vloge na 6. javni razpis za podukrep 4.2 v letu 2020« se v skladu z določbami meril »Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« potrdilo o članstvu v dokazilih »Potrdilo o članstvu v zadrugi« in »Potrdilo o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji, gospodarskem interesnem združenju« namesto na leto 2019, nanaša na članstvo ob vložitvi vloge na javni razpis.

Omenjena priloga je bila popravljena dne 21. 8. 2020.

Tehnična navodila za vnos vlog:

Informacije o javnem razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si.

  • INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 5 razpisne dokumentacije).