Skoči do osrednje vsebine

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna (mladoletnost, sorodstveno razmerje, obstoj skrbniškega razmerja, nerazsodnost, že sklenjena zakonska).

Registracija

Slovenska zakonodaja registracije zunajzakonske skupnosti ne ureja in se register o obstoju zunajzakonske skupnosti ne vodi.

Zato potrdila o obstoju zunajzakonske skupnosti ni mogoče pridobiti, ravno tako ni mogoče sprožiti samostojnega postopka izključno z namenom ugotavljanja zunajzakonske skupnosti.

Taka skupnost ima v razmerju med njima na družinsko pravnem področju enake pravne posledice, kot če bi sklenila zakonsko zvezo. 

Za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti, dokazovanje obstoja oziroma za prenehanje zunajzakonske skupnosti morajo obstajati določeni pogoji.

Obstoj zunajzakonske skupnosti

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti