Skoči do osrednje vsebine

Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna (mladoletnost, sorodstveno razmerje, obstoj skrbniškega razmerja, nerazsodnost, že sklenjena zakonska ali partnerska zveza).

Pravne posledice

Taka zveza ima v razmerju med njima enake pravne posledice po zakonu, ki ureja partnersko zvezo, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače.

Registracija

Enako kot velja za zunajzakonsko skupnost slovenska zakonodaja tudi registracije nesklenjene partnerske zveze ne ureja in se register o obstoju nesklenjene partnerske zveze ne vodi.

Potrdila o obstoju nesklenjene partnerske zveze zato ni mogoče pridobiti, ravno tako ni mogoče sprožiti samostojnega postopka izključno z namenom ugotavljanja nesklenjene partnerske zveze.