Skoči do osrednje vsebine

Zakonska zveza lahko preneha z odločitvijo pristojnega sodišča, da gre za neobstoječo ali za neveljavno zvezo. V večini primerov pa zakonska zveza preneha z razvezo, ki je lahko sporazumna ali pa se začne na predlog enega od zakoncev oziroma partnerjev.

Najpogostejši način prenehanja zakonske zveze je razveza (sporazumna ali na predlog enega ali obeh zakoncev). Pred samo vložitvijo predloga za razvezo zakonske zveze pa se morata zakonca udeležiti še predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo. 

Predhodno svetovanje zakoncema

Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, da ugotovita ali obstaja možnost za ohranitev zakonske zveze. V tem primeru ju strokovni delavec centra za socialno delo napoti na prostovoljno strokovno svetovanje z namenom ohranitve zakonske zveze, ki ga izvaja center za socialno delo.

V kolikor se v predhodnem svetovanju ugotovi, da je zakonska zveza za vsaj enega od zakoncev nevzdržna, strokovni delavec centra za socialno delo zakonca seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze zanju in za družinsko skupnost, ter jima predstavi namen in postopek mediacije.

Če je udeležba na predhodnem svetovanju za zakonca obvezna in se predlagatelj razveze zakonske zveze predhodnega svetovanja ne udeleži, sodišče njegov predlog zavrže.

Udeležba na predhodnem svetovanju ni obvezna zgolj v primeru če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata starševsko skrb, če je eden od zakoncev nerazsoden, če ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan oziroma če en ali oba zakonca živita v tujini. V teh primerih se lahko zakonca (ali eden od njiju) obrne/ta neposredno na pristojno sodišče, pri katerem poda/ta predlog za razvezo zakonske zveze.

Sporazumna razveza zakonske zveze

Zakonca, ki nimata skupnih mladoletnih otrok, in ki se sporazumeta o najpomembnejšim medsebojnih vprašanjih (delitev premoženja, stanovanje, preživljanje), pa lahko skleneta sporazumno razvezo zakonske zveze pred notarjem. Na ta način se zakoncema omogoča hitrejša in enostavnejša razveza zakonske zveze, saj sodni postopek v teh primerih ni potreben. Zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa notarskega zapisa, ki je pravna podlaga za vpis razveze v matični register. Notar pošlje notarski zapis upravni enoti, ki vpiše razvezo zakonske zveze v matični register.

Razveza zakonske zveze

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za pravosodje