Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Direktoratu za družino skrbimo za oblikovanje in izvajanje tistega dela družinske politike, ki se nanaša na zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki, na posvojitve, rejništvo in skrbništvo, na preprečevanje nasilja v družini ter na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov. Pripravljamo predloge predpisov, izvajamo predpise, informiramo javnost o strokovnih in zakonodajnih vprašanjih, izvajamo naloge v zvezi s financiranjem in mednarodnim sodelovanjem, načrtujemo in oblikujemo strokovne podlage za urejanje družinske politike ter pripravljamo strateške dokumente.

Področja in teme

 • Pravice in prejemki družine

  Rojstvo, otroški dodatek, delno plačilo za izgubljen dohodek, velike družine, znižano plačilo vrtca, znižane letne dajatve, davčne olajšave, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust, krajši delovni čas, odmor za dojenje, starševski dodatek

 • Problematika nasilja v družini

  Zakon o preprečevanju nasilja v družini, varne hiše, ukrepi za zagotovitev varnosti, prepoved približevanja, informacije za osebe, ki povzročajo nasilje, brezplačna pravna pomoč

 • Starševstvo, rejništvo, skrbništvo in posvojitev

  Materinstvo in očetovstvo, starševska skrb, zaupanje otroka v varstvo in vzgojo, določitev stikov in preživnine, rejništvo, skrbništvo, posvojitev, ukrepi za varstvo koristi otroka, posvojitev otrok iz tujine, pogoji za posvojitev, pogoji za posvojitelje, nadomestilo preživnine, izterjava preživnine iz tujine, mednarodni protipravni odvzem otrok, podelitev starševske skrbi, vnaprej izražena volja staršev

 • Zakonska in partnerska zveza

  Zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, partnerska zveza, nesklenjena partnerska zveza, pravice in obveznosti zakoncev/partnerjev, prenehanje zveze/skupnosti

 • Programi v podporo družini

  Programi v podporo družini, večgeneracijski centri, delavnice za starše, centri za družine, psihosocialna pomoč, počitniške aktivnosti, izobraževanja, informacijska središča, izvajalci programov

Iskalnik