Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za družino skrbimo za oblikovanje in izvajanje tistega dela družinske politike, ki se nanaša na zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki, na posvojitve, rejništvo in skrbništvo, na preprečevanje nasilja v družini ter na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov. Pripravljamo predloge predpisov, izvajamo predpise, informiramo javnost o strokovnih in zakonodajnih vprašanjih, izvajamo naloge v zvezi s financiranjem in mednarodnim sodelovanjem, načrtujemo in oblikujemo strokovne podlage za urejanje družinske politike ter pripravljamo strateške dokumente.
Iskalnik