Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za družino skrbimo za oblikovanje in izvajanje tistega dela družinske politike, ki se nanaša na zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki, na posvojitve, rejništvo in skrbništvo, na preprečevanje nasilja v družini ter na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov. Pripravljamo predloge predpisov, izvajamo predpise, informiramo javnost o strokovnih in zakonodajnih vprašanjih, izvajamo naloge v zvezi s financiranjem in mednarodnim sodelovanjem, načrtujemo in oblikujemo strokovne podlage za urejanje družinske politike ter pripravljamo strateške dokumente.

Področja in teme

 • Pravice in prejemki družine

  Rojstvo, otroški dodatek, delno plačilo za izgubljen dohodek, velike družine, znižano plačilo vrtca, znižane letne dajatve, davčne olajšave, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust, krajši delovni čas, odmor za dojenje, starševski dodatek

 • Preprečevanje nasilja v družini

  Pomoč žrtvi v primeru nasilja, pomoč storilcu, ki povzroči nasilje, ukrepi za zagotovitev varnosti ob nasilju v družini

 • Starševstvo, rejništvo, skrbništvo in posvojitev

  Materinstvo in očetovstvo, starševska skrb, zaupanje otroka v varstvo in vzgojo, določitev stikov in preživnine, rejništvo, skrbništvo, posvojitev, ukrepi za varstvo koristi otroka, posvojitev otrok iz tujine, pogoji za posvojitev, pogoji za posvojitelje, nadomestilo preživnine, izterjava preživnine iz tujine, mednarodni protipravni odvzem otrok, podelitev starševske skrbi, vnaprej izražena volja staršev

 • Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost ter mediacija v družinskih sporih

  Zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, partnerska zveza, nesklenjena partnerska zveza, pravice in obveznosti zakoncev oziroma partnerjev, prenehanje zveze oziroma skupnosti, mediacija v družinskih sporih

 • Programi v podporo družini

  Centri za družine, večgeneracijski centri, predstavnik družine