GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

S programi v podporo družini zmanjšujemo neenakosti v družbi, krepimo položaj ranljivih družin ter prispevamo k večji socialni vključenosti družin in posameznikov. Predvsem so ti programi namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Programi so dolgoročni, brezplačni in široko dostopni ter temeljijo na sodobnih konceptih podpore in (samo)pomoči.

Centri za družine

Organizirali smo Centre za družine, ki so prostor za druženje različnih generacij, za krepitev socialnih vlog posameznika, za podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj. Poleg tega Centri omogočajo izobraževalne in praktične delavnice o razvijanju pozitivnega starševstva, izvajajo počitniške aktivnosti za otroke in organizirajo občasno varstvo otrok.

Programi psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in njihove družine

Vzpostavili smo tudi programe psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in njihove družine, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov ter zmanjševanju čustvenih stisk otrok in mladostnikov. Vsebine programov so namenjene učenju otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, izboljšanju socialne kompetence otrok in mladostnikov, izboljšanju sposobnosti obvladovanja čustev, gradnji pozitivne samopodobe, preventivnemu učenju reševanja problemov, zmanjševanju vedenjskih in čustvenih težav ter učenju zmanjšanja čustvenih stisk.

Tako Centri za družine kot programi psihosocialne pomoči svoje storitve ponujajo brezplačno. 

Večgeneracijski centri

Vzpostavili smo mrežo 15 večgeneracijskih centrov po vsej Sloveniji, ki vsakodnevno ponujajo brezplačne delavnice, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Dejavnosti so zasnovane tako, da so čim bolj pestre in zanimive ter da ob njih udeleženci pridobijo spretnosti in znanja, ki jih lahko uporabijo pri delu ter v vsakdanjem življenju. Centri nudijo tudi informacije o storitvah s področja preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter prostore za neformalno druženje in srečevanje. Vse delavnice in izobraževanja so brezplačni.