Skoči do osrednje vsebine

S programi v podporo družini zmanjšujemo neenakosti v družbi, krepimo položaj ranljivih družin ter prispevamo k večji socialni vključenosti družin in posameznikov. Predvsem so ti programi namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Programi so dolgoročni, brezplačni in široko dostopni ter temeljijo na sodobnih konceptih podpore in (samo)pomoči.

Programi v podporo družini so dolgoročni, brezplačni in široko dostopni programi, ki temeljijo na sodobnih konceptih podpore in (samo)pomoči.

Centri za družine

Organizirali smo Centre za družine, ki so prostor za druženje različnih generacij, za krepitev socialnih vlog posameznika, za podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj. Poleg tega Centri omogočajo izobraževalne in praktične delavnice o razvijanju pozitivnega starševstva, izvajajo počitniške aktivnosti za otroke in organizirajo občasno varstvo otrok. Centri za družine svoje storitve ponujajo brezplačno.

Predstavnik družine

Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.

Večgeneracijski centri

Vzpostavili smo mrežo 15. večgeneracijskih centrov po vsej Sloveniji, ki vsakodnevno ponujajo brezplačne delavnice, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Dejavnosti so zasnovane tako, da so čim bolj pestre in zanimive ter da ob njih udeleženci pridobijo spretnosti in znanja, ki jih lahko uporabijo pri delu ter v vsakdanjem življenju. Centri nudijo tudi informacije o storitvah s področja preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter prostore za neformalno druženje in srečevanje. Vse delavnice in izobraževanja so brezplačni.

Nacionalni akcijski načrt za jamstvo za otroke

Publikacija