Skoči do osrednje vsebine

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

Družinski centri so podporne institucije, namenjene vsem družinskim članom. Delujejo preventivno in izvajajo izobraževalne delavnice, pogovore in predavanja. Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju in so namenjeni druženju oziroma zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Njihove vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje družinskih članov. Gre torej za kakovostne in široko dostopne programe, ki temeljijo na sodobnih konceptih podpore, (samo)pomoči, k zmanjševanju neenakosti v družbi ter večji socialni vključenosti družin oziroma lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.


Ker se učinki preventivnih aktivnosti kažejo na dolgi rok, ob tem pa velja posebej izpostaviti, da pozitivno duševno zdravje in vzpostavitev zdravega okolja za naše otroke in mladostnike predstavlja pomemben varovalni dejavnik zdravega razvoja tako za otroke, mladostnike kot družbo v celoti centri za družine zagotavljajo:

  • prostor druženja različnih generacij,
  • prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika,
  • podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter
  • prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

Poudarimo naj, da centri storitve nudijo brezplačno. 

Obrazec za poročanje vsebin Centra za družine

Seznam in osnovni podatki izvajalcev: