Skoči do osrednje vsebine

Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.

Kdo je lahko predstavnik družine?

Predstavnik družine je oseba, ki je starš otroka s posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki (otrok s posebnimi potrebami), ima izkušnje s področja zgodnje obravnave ter naslednje strokovne kompetence:

  • zaključeno najmanj izobrazbo pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;
  • poznavanje dela nevladne organizacije, ki ga je predlagala;
  • opravljeno najmanj eno izobraževanje s področja celostne zgodnje obravnave;
  • opravljeno osnovno izobraževanje za predstavnika družine.

Predstavnik družine lahko na predlog starša otroka s posebnimi potrebami, za namen podpore družini, sodeluje na sestankih multidisciplinarnega tima v okviru pristojnega Centra za zgodnjo obravnavo, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Predstavnika družine predlaga nevladna organizacija, ki v svoje aktivnosti vključuje družine otrok s posebnimi potrebami, imenuje pa ga minister pristojen za socialno varstvo objavi javni poziv za predstavnika družine po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).

Izbrani predstavniki družine

Predstavnik družine E- naslov Imenovan s strani NVO E- naslov NVO
Rozmarič Natalija natalija.rozmaric@gmail.com DRUŠTVO SOŽITJE - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Murska Sobota marija.bacic6@gmail.com
Nada Polajžer nada.polajzer@gmail.com SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Ptuj - Ormož valerija.grobelsek@gmail.com
Violeta Suhadolnik violeta.suhadolnik@gmail.com SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele kraine violeta.suhadolnik@gmail.com
Manuela Varga manumervi@gmail.com SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. zveza@soncek.org
Petra Papotnik petra.papotnik@gmail.com SONČEK- Koroško društvo za Cerebralno paralizo karolina.konecnik@gmail.com
Andrejka Horvat andrejka.horvat@soncek.org SONČEK- Mariborsko društvo za cerebralno paralizo lidija@soncek-maribor.si
Andreja Obreza andreja.obreza@t-2.si Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana drustvocp.lj@soncek.org
Lidija Kovačec lidijakovaec@gmail.com SONČEK - Društvo za cerebralno paralizo Ptuj - Ormož valerija.grobelsek@gmail.com
Mojca Vaupotič mojca.vaupotic@guest.arnes.si SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. zveza@soncek.org