Skoči do osrednje vsebine

Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.

Kdo je lahko predstavnik družine?

Predstavnik družine je oseba, ki je starš otroka s posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki (otrok s posebnimi potrebami), ima izkušnje s področja zgodnje obravnave ter naslednje strokovne kompetence:

  • zaključeno najmanj izobrazbo pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;
  • poznavanje dela nevladne organizacije, ki ga je predlagala;
  • opravljeno najmanj eno izobraževanje s področja celostne zgodnje obravnave;
  • opravljeno osnovno izobraževanje za predstavnika družine.

Predstavnik družine lahko na predlog starša otroka s posebnimi potrebami, za namen podpore družini, sodeluje na sestankih multidisciplinarnega tima v okviru pristojnega Centra za zgodnjo obravnavo, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Predstavnika družine predlaga nevladna organizacija, ki v svoje aktivnosti vključuje družine otrok s posebnimi potrebami, imenuje pa ga minister pristojen za socialno varstvo objavi javni poziv za predstavnika družine po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).

Javni poziv za imenovanje predstavnika družine po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

Naziv Datum objave Rok prijave
23. 11. 2020
16. 12. 2020

Imenovani predstavniki družine

Na podlagi zaključenega javnega poziva so bili zbrani naslednji predstavniki družine

  • Imenovani predstavniki družine

    Seznami in evidence | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti