Skoči do osrednje vsebine

Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.

Kdo je lahko predstavnik družine?

Predstavnik družine je oseba, ki je starš otroka s posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki (otrok s posebnimi potrebami), ima izkušnje s področja zgodnje obravnave ter naslednje strokovne kompetence:

  • zaključeno najmanj izobrazbo pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;
  • poznavanje dela nevladne organizacije, ki ga je predlagala;
  • opravljeno najmanj eno izobraževanje s področja celostne zgodnje obravnave;
  • opravljeno osnovno izobraževanje za predstavnika družine.

Predstavnik družine lahko na predlog starša otroka s posebnimi potrebami, za namen podpore družini, sodeluje na sestankih multidisciplinarnega tima v okviru pristojnega Centra za zgodnjo obravnavo, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Predstavnika družine predlaga nevladna organizacija, ki v svoje aktivnosti vključuje družine otrok s posebnimi potrebami, imenuje pa ga minister pristojen za socialno varstvo objavi javni poziv za predstavnika družine po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).

Izbrani predstavniki družine

Nevladna organizacija Kontakt Prvi predstavnik družine Drugi predstavnik družine
Društvo Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Murska Sobota marija.bacic6@gmail.com;
natalija.rozmaric@gmail.com
Rozmarič Natalija _
Soček - Društvo za cerebralno paralizo Ptuj - Ormož soncek.ptuj@amis.net Nada Polajžer Lidija Kovačec
Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine novo.mesto@soncek.org Violeta Suhadolnik _
Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. zveza@soncek.org Manuela Varga Mojca Vaupotič
Sonček - Koroško društvo za Cerebralo paralizo karolina.konecnik@gmail.com Petra Papotnik _
Sonček - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo drustvo@soncek-maribor.si Andrejka Horvat _
Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana drustvocp.lj@soncek.org Andreja Obreza _