Skoči do osrednje vsebine

Zavedamo se, da so dopust za nego in varstvo otroka ter finančna nadomestila izjemno pomembne pravice za načrtovanje in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zato omogočamo materinski, očetovski in starševski dopust, prispevamo k stroškom za preživljanje otrok, skrbimo za vsem dostopno starševsko varstvo ter podeljujemo posebne pravice staršem.

Med najboljšimi na svetu

Slovenija je na svetovnem vrhu držav, ki staršem ob rojstvu otroka nudijo največ. Materinski dopust v Sloveniji traja 105 dni, denarno nadomestilo pa znaša 100 % osnove in navzgor ni omejeno. Očetom omogočamo, da že v zgodnji dobi sodelujejo pri skrbi za otroka. Upravičeni so do 30 dni očetovskega dopusta, nadomestilo pa znaša 100 % osnove in je navzgor omejeno na 2,5-kratnik vrednosti povprečne mesečne plače.

Do starševskega dopusta so upravičeni tako matere kot očetje, in sicer v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni). Ob rojstvu dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, starševski dopust podaljšamo. Starševsko nadomestilo znaša 100 % osnove in je navzgor omejeno na 2,5-kratnik vrednosti povprečne mesečne plače.

Lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti omogočamo tudi s prožnejšimi oblikami dela in s pravico do odmora za dojenje. 

Mnoge finančne spodbude in olajšave

Preživljanje otrok je precejšen finančni zalogaj, zato staršem pri njem pomagamo na različne načine. Vsakega novorojenčka pričaka denarna pomoč, namenjena nakupu opreme, starševski dodatek je namenjen materam ali očetom, ki niso zavarovani za starševsko varstvo, z otroškim dodatkom zagotavljamo dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Starši otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, prejmejo še poseben dodatek in so nekateri upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek ter do dodatnih olajšav. Različne dodatke in olajšave namenjamo tudi velikim družinam, to so tiste z najmanj tremi otroki.

Vsi starši otrok, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, pa lahko vložijo zahtevo za znižano plačilo vrtca.