Skoči do osrednje vsebine

Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. Istospolne partnerske zveze so se lahko v skladu z Zakonom o spremembah Družinskega zakonika preoblikovale v zakonske zveze do 31. julija 2023. Če partnerja partnerske zveze do tega dne nista izjavila, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, je partnerska zveza z navedenim dnem prenehala.

Izjavo v postopku preoblikovanja partnerske zveze lahko partnerja podata:

  • na upravni enoti osebno pred matičarjem;
  • slovenski državljani, ki živijo v tujini lahko izjavo podajo osebno na diplomatsko – konzularnem predstavništvu Republike Slovenije;
  • izjava preko videokonference v primerih, če osebe ne morejo osebno priti na krajevno pristojno upravno enoto (na primer tujci, ki ne živijo v Republiki Sloveniji, nedostopnost ali oddaljenost diplomatsko – konzularnega predstavništva Republike Slovenije za slovenske državljane, bolezen ali druga oviranost osebe).

Če partnerja partnerske zveze do 31. julija 2023 iz opravičenih razlogov nista podala izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza ne preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Opravičljivost razlogov upravna enota ugotavlja v vsakem posamičnem primeru, na primer huda bolezen, nerazsodnost, daljša odsotnost, ali drugi razlogi, ki izhajajo iz objektivnih ali subjektivnih okoliščin partnerjev.

Če upravna enota ugotovi opravičljivost razlogov, partnerska zveza ne preneha, partnerja partnerske zveze pa lahko podata izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov.

Nesklenjena partnerska zveza

Nesklenjene partnerske zveze, ki jih je urejal Zakon o partnerski zvezi, se od 31. januarja 2023 štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku.

Informacije glede zunajzakonske skupnosti so dostopne na naslednji povezavi: Zunajzakonska skupnost.