Skoči do osrednje vsebine

Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških.  Taka zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen na področju posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo - partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Za sklenitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o sklenitvi zakonske zveze. 

Vpis partnerske zveze

V matični register se vpisujejo vse sklenjene partnerske zveze slovenskih državljanov, ne glede na to, kje so bile sklenjene, bodisi v Republiki Sloveniji ali v tujini in vse partnerske zveze tujih državljanov, če so bile sklenjene na območju Republike Slovenije. 

Iskalnik