Skoči do osrednje vsebine

V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo kmetijske pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetom. Zavarovanje kmetijske proizvodnje je eden pomembnih elementov za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere zelo prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi v primeru nezavarovanosti ali kakršnekoli druge pomoči težko nadaljevali s svojo proizvodnjo.

Sofinanciranje zavarovanja primarne kmetijske proizvodnje

Namen sofinanciranja zavarovalne premije je vzpodbujanje kmetov k zavarovanju, s čemer kmetijska gospodarstva zmanjšujejo dohodkovna tveganja, saj se državna pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu namenja samo za naravne nesreče, ki jih ni mogoče zavarovati.

S sofinanciranjem zavarovalnih premij želimo spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, kot so:

  • primarna kmetijska proizvodnja, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja,
  • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Podatki o zavarovanih površinah in zavarovanih živalih

Zavarovanje na hektar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sadje, intenzivni nasadi 1.729 1.190 1.230 1.255 1.107 976 1.328 1.120 1.363 1.339 1.339 1.239
Hmelj 1.009 937 683 775 996 1.051 1.249 1.347 1.398 1.403 1.144 1.302
Vinogradi 3.225 1.419 1.232 1.675 1.658 1.406 3.031 3.407 3.367 3.422 2.802 3.059
Žito 35.078 31.973 33.229 29.459 25.792 31.482 24.032 31.706 36.536 38.112 38.716 38.034
Druge rastline 14.026 11.233 10.597 9.517 8.790 6.570 7.122 7.868 8.293 8.595 9.063 9.887
Zavarovane kmetijske površine skupaj 55.067 46.751 46.971 42.681 38.343 41.486 36.762 45.448 50.958 52.871 53.064 53.521
Zavarovanje na število živali 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Govedo 70.795 53.122 49.501 33.641 33.904 34.140 22.261 30.814 30.197 31.746 32.163 34.159
Prašiči 150.165 147.445 106.116 19.561 45.365 52.762 50.444 41.723 38.949 23.261 25.202 28.098
Konji, osli 2.205 2.214 1.657 1.574 3.898 2.051 1.093 1.012 881 919 943 932
Drobnica (ovce, koze) 3.554 2.070 1.984 1.808 1.667 1.517 1.633 1.525 1.531 1.416 1.349 1.283
Zavarovano število živali skupaj 226.719 204.851 159.258 56.584 84.834 90.470 75.431 75.074 71.558 57.342 59.657 64.472