Skoči do osrednje vsebine

Za ohranjanje vitalnega podeželja so na voljo nepovratna sredstva za izgradnjo širokopasovnega interneta, velikega pomena pa je tudi ukrep LEADER, ki po pristopu »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo odloča in uresničuje prioritete svojega lokalnega območja.

Ukrepi za uravnotežen razvoj podeželskih območij

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Podpora iz ukrepa je namenjena izvajanju strategije lokalnega razvoja, ki jo v skladu s pristopom od spodaj navzgor pripravi lokalno prebivalstvo. V okviru ukrepa se izvajajo različne operacije, ki naslavljajo izzive in potrebe lokalnega območja.

Iz zraka slikana krajina. Vidni so zeleni travniki in gruče hiš ter v daljavi hribovje.

Podukrep M7.3 podpira gradnjo širokopasovnega omrežja na podeželju. | Avtor: Primož Lavre / Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3